Events

Paskaita „Konstantinas Sirvydas – geriausias lietuvių kalbos žinovas XVII amžiuje“

2018 m. kovo 6 d. Bažnytinio paveldo muziejuje (Šv. Mykolo g. 9, Vilnius) vyks Lietuvių kalbos dienų programai skirta dr. Viktorijos Vaitkevičiūtės paskaita „Visas svietas didis yra stebuklingas. Konstantinas Sirvydas – geriausias lietuvių kalbos žinovas XVII amžiuje“. Renginys nemokamas, pradžia 17 val. Maloniai kviečiame dalyvauti!

Konstantinas Sirvydas (apie 1580–1631) – jėzuitas, pamokslininkas ir leksikografas. Jis pirmosios Lietuvoje išspausdintos originalios lietuviškos knygos autorius, jam taip pat priklauso pirmojo lietuvių kalbos žodyno, pirmosios lietuviškos gramatikos šlovė. Nors jo gramatika Lietuvių kalbos raktas (apie 1630) žinoma tik iš šaltinių, tačiau Trijų kalbų žodynas (lenkų-lotynų-lietuvių), sulaukęs ne vienos laidos (apie 1620, 1631, 1642, 1677, 1713), yra pirmas sėkmingas bandymas leksikografiškai tvarkyti lietuvių kalbą, ją norminti. Dalis iš Sirvydo sukurtų lietuviškų naujadarų vartojama ir dabar. Kaip ypač talentingas pamokslininkas jis atsiskleidžia dviejų dalių postilėje Punktai sakymų (1629 ir 1644). Joje nesitenkinama tik religinių tiesų dėstymu ir primityviu Šv. Rašto pavyzdžių aiškinimu. Pastanga atrasti žodį, kuo įdomiau pavadinti daiktą ar reiškinį Sirvydo „Punktams“ suteikia originalumo. Į svarbiausius klausimus, kas yra pasaulis ir žmogus, pamokslininkas ieško tokių lietuviškų žodžių, kurie pasiektų tikinčiojo širdį ir paveiktų ją. Sirvydo „Punktus sakymų“ galima laikyti pirmuoju lietuvišku filosofiniu tekstu, nes svarstymų centre yra prasmės ieškantis žmogus, jo egzistencijos esmė.

Daugiau informacijos: tel. 8 5 269 7800, el. p. muziejus@bpmuziejus.lt

 
Event date and time

2018 03 06 17:00

Sponsors

                   

Informational sponsors