Įvykusios parodos

Ksenijos Jaroševaitės skulptūrų paroda „Sąžinės sąskaita“

2012 12 11–2013 02 02

Bažnytinio paveldo muziejus pristatė žinomos skulptorės Ksenijos Jaroševaitės kūrybos brandžiojo laikotarpio retrospektyvą, o jos kontekste – naujausią dailininkės kūrinį – daugiafigūrę kompoziciją „Rosarium-rožinis“.
Kun. Stasio Žilio tapybos darbų paroda

2011 11 01–2011 12 15

Bažnytinio paveldo muziejuje eksponuoti kunigo Stasio Žilio tapybos darbai. Dvasininkas ilgus metus dirbo Popiežiškosios Šv. Kazimiero lietuvių kolegijos Romoje studijų prefektu, jis buvo popiežiaus Jono Pauliaus II lietuvių kalbos mokytojas. Prelatas Stasys Žilys nuo 1963 m. iki šiol yra Lietuvių kolegijos dvasios tėvas. Kunigas visą gyvenimą aktyviai kuria: tapo, rašo eiles.
Ksenija Jaroševaitė „Betliejus“

2011 11 30–2012 01 06

Savo kūrinį autorė pristato taip: „Kai buvau maža, močiutė per šv. Kalėdas vesdavosi mane pasižiūrėti prakartėlių Kauno bažnyčiose (ji prakartėlę vadino „Betliejumi“). Man būdavo gaila, kad negaliu jų apeiti ir apžiūrėti. Kai pati sumaniau Betliejų, galvojau apie tai, kaip jį padaryti matomą iš visų pusių. Taip kilo mintis sustatyti figūrėles ant sukryžiuotų medinių sijų, o pačius Betliejaus veikėjus nulipdžiau vienodus iš abiejų pusių, kad eidamas aplink galėtum matyti visą vaizdą. Figūrėlės nulietos iš aliuminio, kai kurios svarbesnės dalys padengtos auksu.“
Vilniaus sakralinė auksakalystė

2011 11 17–2012 12 01

Parodoje pristatomas didžiulis Vilniaus auksakalių dirbinių lobynas, kauptas bažnyčių zakristijose, kuris, kaip ir vìsa Lietuvoje, stipriai nukentėjo ir buvo negrįžtamai išblaškytas per daugybę istorinių kataklizmų, okupacijas, karus, juos lydėjusius ekonominius nuosmukius.
„Introibo ad altare Dei“. Lietuvos tradicinių krikščioniškųjų konfesijų...

2011 05 12–2011 09 17

Paroda „Introibo ad altare Dei“ pristato tradicinių Lietuvos krikščioniškųjų konfesijų liturgines Mišių knygas. Pirmą kartą Bažnytinio paveldo muziejuje drauge eksponuojami ir Rytų apeigų krikščionių (stačiatikių, sentikių, unitų), ir Vakarų apeigų krikščionių (Romos katalikų, evangelikų liuteronų, evangelikų reformatų) spaudiniai ir rankraštinės knygos.


Rėmėjai

 

Informaciniai rėmėjai