Muziejaus leidiniai

Dangaus miestas: Vilniaus vienuolynų palikimas Bažnytinio paveldo muziejuje

Vilniaus arkivyskupijos Bažnytinio paveldo muziejus parengė Vilniaus vienuolijoms skirtą parodą ir knygą, kurioje bažnytinės dailės tyrinėtoja, senosios auksakalystės ekspertė, Žemaičių Kalvarijos ir Vilniaus bernardinių menotyrininkė Dalia Vasiliūnienė, taip pat Bažnyčios istorikas, knygos apie Vilniaus vyskupus ir daugybės įdomių straipsnių autorius, jėzuitų tinklaraštininkas Liudas Jovaiša ir geriausias Vilniaus špitolių istorijos žinovas Martynas Jakulis pristato Lietuvos sostinėje veikusių senųjų vienuolijų istoriją. // Dangaus miestas: Vilniaus vienuolynų palikimas Bažnytinio paveldo muziejuje. Sudarytoja Dalia Vasiliūnienė. Vilnius: Bažnytinio paveldo muziejus, 2020, 353 p.
Dvasiniai Fribūro vaikai: Fribūro universiteto lietuviai ir jų reikšmė...

Vilniaus arkivyskupijos Bažnytinio paveldo muziejuje ir Fribūro universitete surengtos parodos „Dvasiniai Fribūro vaikai: Fribūro universiteto lietuviai ir jų reikšmė Lietuvai“ katalogas pristato katalikiškame Fribūro universitete XIX a. pab. – XX a. I p. studijavusių lietuvių intelektualinę veiklą, jų reikšmę besikuriančiai moderniai Lietuvos valstybei, pasitelkiant studentų draugiją „Rūta–Lituania“ ir su ja sietinus artefaktus. // Dvasiniai Fribūro vaikai: Fribūro universiteto lietuviai ir jų reikšmė Lietuvai: katalogas. Sudarytoja Kamilė Jagėlienė. Vilnius: Bažnytinio paveldo muziejus, 2019, 112 p.
Vilniaus vienuolijos ir jų lobynai: Vilniaus Šv. arkangelo Mykolo bernardinių...

Knygoje trumpai pasakojama Šv. arkangelo Mykolo bernardinių vienuolyno istorija, primenami svarbiausi jos epizodai, atkreipiamas dėmesys į kultūrinę ir meninę bernardinių palikimo vertę. Pristatomi uždarius vienuolyną išblaškyti, tyrinėtojų, restauratorių ir muziejininkų pastangomis į dabar čia veikiantį Bažnytinio paveldo muziejų sugrąžinti Šv. arkangelo Mykolo bažnyčiai priklausantys meno kūriniai. // Sudarytoja ir tekstų autorė Dalia Vasiliūnienė. Vilnius: Bažnytinio paveldo muziejus, 2019, 144 p.
Misijų stotelės. Lietuvių misionierių šimtmečio kelias. Antano Saulaičio SJ...

Katalogas pristato parodoje „Misijų stotelės. Lietuvių misionierių šimtmečio kelias. Antano Saulaičio SJ kolekcija“ rodomus bei į ekspoziciją nepatekusius eksponatus, supažindinama su jų sukūrimo ir atsiradimo kolekcijoje aplinkybėmis. Antroji knygos dalis skirta lietuvių misionierių ir misijų savanorių biografijoms. Tai 35 istorijos, pasakojančios apie žmonių, paaukojusių patogią ir pažįstamą kasdienybę dėl humanitarinės pagalbos ir evangelizacijos, išradingumą, humoro jausmą, nuostabos akimirkas ir nekasdienes patirtis. // Misijų stotelės. Lietuvių misionierių šimtmečio kelias. Antano Saulaičio SJ kolekcija: parodos katalogas. Sudarytoja Alina Pavasarytė. Vilnius: Bažnytinio paveldo muziejus, 2018, 276 p.
Šv. Kazimiero gerbimo istorijos šedevrai: Lietuva–Italija: parodos katalogas

Kataloge pristatoma 2018 m. Bažnytinio paveldo muziejuje surengta paroda „Šv. Kazimiero gerbimo istorijos šedevrai: Lietuva–Italija“. Ji supažindina su itin svarbiu Lietuvos istorijos etapu, parodo Lietuvos globėjo kulto sklaidą, atskleidžia religinius, politinius mainus, rodo sąsajas su katalikiškomis Europos institucijomis. Pirmą kartą Lietuvos istorijoje eksponuojami vertingiausi kūriniai šv. Kazimiero tema iš didžiausių Florencijos ir Palermo muziejų, Medičių lobyno ir Šv. Lauryno bazilikos archyvo. Katalogas išleistas lietuvių–anglų ir italų–anglų kalbomis. // Šv. Kazimiero gerbimo istorijos šedevrai: Lietuva–Italija: parodos katalogas. Sudarytoja ir teksto autorė Sigita Maslauskaitė-Mažylienė. Vilnius: Bažnytinio paveldo muziejus, 2018, 126 p.Rėmėjai

Vilniaus Akivyskupija Kelno arkivyskupija   Kultūros paveldo departamentas  Lietuvos kultūros taryba balthaus

Informaciniai rėmėjai

       LRT   delfi.lt    bernardinai.lt    We love Lithuania