Muziejaus leidiniai

„Didžiulis mūras, vos per du uolekčius žemėn įgilintas, šitiek metų...

Kataloge pristatoma Bažnytinio paveldo muziejuje rengta paroda, skirta supažindinti su Trakų parapine bažnyčia XV amžiuje. Leidinyje aprašomi meistrai, savo tapybos darbais puošę Trakų bažnyčią, aiškinama jų darbų ikonografinė programa ir tikslai. // „Didžiulis mūras, vos per du uolekčius žemėn įgilintas, šitiek metų stebuklingai stovi“: Trakų parapinė bažnyčia XV amžiuje: parodos katalogas. Sudarytoja Giedrė Mickūnaitė. Vilnius: Bažnytinio paveldo muziejus, 2013, 39 p.
Lentvario bažnyčia ir jos dekoras 1905–1943

Katalogas supažindina su paroda, skirta pristatyti Lentvario bažnyčios statybos ir dekoro istoriją. Parodos pagrindą sudarė Vilniaus arkivyskupijos Bažnytinio paveldo muziejaus eksponatai. // Lentvario bažnyčia ir jos dekoras 1905–1943: parodos katalogas. Sudarytoja Giedrė Jankevičiūtė. Vilnius: Bažnytinio paveldo muziejus, 2012, 158 p.
Vilniaus sakralinė auksakalystė

Nuo XVI a. pradžios Vilnius buvo stiprus auksakalystės centras. Bažnytinės paskirties užsakymai sudarė didžiausią visų užsakymų dalį ir, deja, tik ši sakralinė auksakalystės kūrinių dalis gali šiandien papasakoti amato istoriją. Tai ir meno, ir Šventosios Istorijos pasakojimas, Bažnyčios tradicijos aiškinimas, dosniųjų fundatorių pamaldumo liudijimas. // Vilniaus sakralinė auksakalystė: parodos katalogas. Sudarytoja Rita Pauliukevičiūtė. Vilnius: Bažnytinio paveldo muziejus, 2012, 145 p.
Auksakalio dėlionė

Knygelė skirta supažindinti vaikus su Vilniaus auksakalių cecho istorija: auksakalių gyvenimu, kruopščiu darbu ir sukurtais dirbiniais. Kokio ilgio siūlą galima išlydyti iš vieno gramo aukso? Kaip buvo užtikrinama aukso ir sidabro kokybė? Kokie yra liturginiai indai ir kam jie tarnauja? Kokios yra pagrindinės auksakalystės technikos? Apie tai ir daugelį kitų senų laikų įdomybių pasakojanti knygelė – nuostabi kelionė po auksakalio dirbtuvę, pilna emocijų, žinių ir atradimų! // Auksakalio dėlionė: knyga-žaidimas vaikams. Sudarytoja Violeta Indriūnienė. Vilnius: Bažnytinio paveldo muziejus, 2012.
Bažnytinio paveldo muziejus. Muziejaus gidas

Leidinys skirtas trumpai pristatyti Vilniaus arkivyskupijos Bažnytinio paveldo muziejaus ekspoziciją, svarbiausius eksponatus ir su jais susijusią kontekstinę informaciją. Skaitytojai supažindinami su Vilniaus vyskupijos istorijos bruožais, Vilniaus Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia, kurioje muziejus buvo atidarytas 2009 m. Bažnytinio paveldo muziejaus eksponatai – seniausios ir vertingiausios Lietuvos bažnytinės dailės vertybės – pristatomi apibūdinant jų puošybą ir funkcijas. Fotografijos leidžia vaizdžiai susipažinti su muziejuje saugomais liturginiais indais, insignijomis, relikvijoriais, paveikslų aptaisais ir antepedijais, liturginiais drabužiais, procesijų reikmenimis. Muziejaus gidas išleistas lietuvių, anglų, vokiečių, rusų ir lenkų kalbomis. // Bažnytinio paveldo muziejus: muziejaus gidas. Tekstų autorė Dalia Vasiliūnienė. Vilnius: Bažnytinio paveldo muziejus, 2010, 96 p.Rėmėjai

   

Informaciniai rėmėjai