Muziejaus leidiniai

Dvasiniai Fribūro vaikai: Fribūro universiteto lietuviai ir jų reikšmė...

Vilniaus arkivyskupijos Bažnytinio paveldo muziejuje ir Fribūro universitete surengtos parodos „Dvasiniai Fribūro vaikai: Fribūro universiteto lietuviai ir jų reikšmė Lietuvai“ katalogas pristato katalikiškame Fribūro universitete XIX a. pab. – XX a. I p. studijavusių lietuvių intelektualinę veiklą, jų reikšmę besikuriančiai moderniai Lietuvos valstybei, pasitelkiant studentų draugiją „Rūta–Lituania“ ir su ja sietinus artefaktus. // Dvasiniai Fribūro vaikai: Fribūro universiteto lietuviai ir jų reikšmė Lietuvai: katalogas. Sudarytoja Kamilė Jagėlienė. Vilnius: Bažnytinio paveldo muziejus, 2019, 112 p.
Vilniaus vienuolijos ir jų lobynai: Vilniaus Šv. arkangelo Mykolo bernardinių...

Knygoje trumpai pasakojama Šv. arkangelo Mykolo bernardinių vienuolyno istorija, primenami svarbiausi jos epizodai, atkreipiamas dėmesys į kultūrinę ir meninę bernardinių palikimo vertę. Pristatomi uždarius vienuolyną išblaškyti, tyrinėtojų, restauratorių ir muziejininkų pastangomis į dabar čia veikiantį Bažnytinio paveldo muziejų sugrąžinti Šv. arkangelo Mykolo bažnyčiai priklausantys meno kūriniai. // Sudarytoja ir tekstų autorė Dalia Vasiliūnienė. Vilnius: Bažnytinio paveldo muziejus, 2019, 144 p.
Misijų stotelės. Lietuvių misionierių šimtmečio kelias. Antano Saulaičio SJ...

Katalogas pristato parodoje „Misijų stotelės. Lietuvių misionierių šimtmečio kelias. Antano Saulaičio SJ kolekcija“ rodomus bei į ekspoziciją nepatekusius eksponatus, supažindinama su jų sukūrimo ir atsiradimo kolekcijoje aplinkybėmis. Antroji knygos dalis skirta lietuvių misionierių ir misijų savanorių biografijoms. Tai 35 istorijos, pasakojančios apie žmonių, paaukojusių patogią ir pažįstamą kasdienybę dėl humanitarinės pagalbos ir evangelizacijos, išradingumą, humoro jausmą, nuostabos akimirkas ir nekasdienes patirtis. // Misijų stotelės. Lietuvių misionierių šimtmečio kelias. Antano Saulaičio SJ kolekcija: parodos katalogas. Sudarytoja Alina Pavasarytė. Vilnius: Bažnytinio paveldo muziejus, 2018, 276 p.
Šv. Kazimiero gerbimo istorijos šedevrai: Lietuva–Italija: parodos katalogas

Kataloge pristatoma 2018 m. Bažnytinio paveldo muziejuje surengta paroda „Šv. Kazimiero gerbimo istorijos šedevrai: Lietuva–Italija“. Ji supažindina su itin svarbiu Lietuvos istorijos etapu, parodo Lietuvos globėjo kulto sklaidą, atskleidžia religinius, politinius mainus, rodo sąsajas su katalikiškomis Europos institucijomis. Pirmą kartą Lietuvos istorijoje eksponuojami vertingiausi kūriniai šv. Kazimiero tema iš didžiausių Florencijos ir Palermo muziejų, Medičių lobyno ir Šv. Lauryno bazilikos archyvo. Katalogas išleistas lietuvių–anglų ir italų–anglų kalbomis. // Šv. Kazimiero gerbimo istorijos šedevrai: Lietuva–Italija: parodos katalogas. Sudarytoja ir teksto autorė Sigita Maslauskaitė-Mažylienė. Vilnius: Bažnytinio paveldo muziejus, 2018, 126 p.
Vilniaus Šv. vyskupo Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedra bazilika

Vilniaus Šv. vyskupo Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedra bazilika – viena seniausių ir svarbiausių katalikų šventovių Lietuvoje. Nuo pat Lietuvos krikšto 1387 m. iki XX a. vidurio be pertraukos tikintiesiems tarnavusios ir jiems 1988 m. grąžintos katedros istorinę ir dvasinę svarbą iki šiol liudija joje išlikusios didikų funduotos koplyčios, įvairių laikotarpių dailės, skulptūros, auksakalystės šedevrai, kelios dešimtys memorialinių lentų, antkapinių paminklų, epitafijų. „Vilniaus Šv. vyskupo Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedros bazilikos vadovas“ praplečia pažintį su šiuo ilgametės katedros istorijos paveldu, taip pat supažindina ir su neatskiriamos katedros dalies – jos varpinės – raida ir dabartine ekspozicija. Gidas išleistas lietuvių, anglų, rusų ir lenkų kalbomis. // Vilniaus Šv. vyskupo Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedra bazilika: vadovas. Sudarytoja Alina Pavasarytė. Vilnius: Bažnytinio paveldo muziejus, 2017, 96 p.Rėmėjai

 

Informaciniai rėmėjai