Šv. Kazimieras Vilniuje

Kovo 2 d. kviečiame dalyvauti ekskursijose „Šv. Kazimiero gerbimo istorija” ir edukaciniame užsiėmime šeimoms „Karalaičio lelija“!

Prieš 560 metų, 1458 m. spalio 3 d., gimė karalaitis Kazimieras – vienintelis Vilniuje palaidotas Katalikų bažnyčios šventasis, Lietuvos ir jaunimo globėjas. Kazimieras buvo auklėjamas kaip būsimasis Lietuvos ir Lenkijos valstybės karalius. Jis pasižymėjo puikaus valdovo bruožais – išmintimi, teisingumu, drąsa, tačiau taip pat pamaldumu, prabangos vengimu, rūpinimusi vargšais. Mirė susirgęs džiova, vos 25-erių metų amžiaus. Netrukus karalaitis pradėtas vadinti šventuoju, tikintieji ėmė pasakoti apie jo užtarimu įvykusius stebuklus.

Šiandien daugybė vietų Vilniuje primena šv. Kazimierą ir miestiečių pagarbą jam. Ar norėtum jas atrasti?

Atsisiųsk žemėlapį, atlik visas užduotis, sužinok slaptažodį ir tikrai rasi šv. Kazimiero dovaną!

Šv. Kazimieras Vilniuje_1 pusė
Šv. Kazimieras Vilniuje_2 pusė

Žaidimas anglų kalba:

Šv. Kazimieras Vilniuje_EN_1 pusė
Šv. Kazimieras Vilniuje_EN_2 pusė

Paskaitos apie šv. Kazimierą

Dr. Stephen C. Rowell paskaita „Quis enim te non diligat? Jonas iš Lietuvos...

2020 m. rugsėjo 17 d. Bažnytinio paveldo muziejuje vyko istoriko ir vertėjo, dr. Stepheno Rowello paskaita „Quis enim te non diligat? Jonas iš Lietuvos kunigaikščių“, skirta pristatyti nesantuokinį Žygimanto Senojo ir Kotrynos Telničietės sūnų, Vilniaus vyskupą Joną iš Lietuvos kunigaikščių (1519–1536), vertinamą kaip talentingą vyskupijos administratorių ir rūpestingą dvasininką, Tėvynės mylėtoją bei gynėją.
Diskusija „Šiuolaikinis menas Lietuvos bažnyčiose?“

2020 01 29

2020 m. sausio 29 d. Vilniaus arkivyskupijos Bažnytinio paveldo muziejuje vyko diskusija „Šiuolaikinis menas Lietuvos bažnyčiose?“, skirta aptarti šiuolaikinę architektūrą ir meną Lietuvos bažnyčiose parodos „Šiuolaikinio meno keliai į bažnyčias: 1990–2019“ kontekste. Pristatytos aktualios temos problemos iš užsakovų, architektų, menininkų ir menotyrininkų pozicijų.
Doc. dr. Mintauto Čiurinsko paskaita „Šv. Kazimieras ir Vilnius“

2018 10 09

2018 m. spalio 9 d. Bažnytinio paveldo muziejuje vyko senosios raštijos tyrėjo doc. dr. Mintauto Čiurinsko paskaita „Šv. Kazimieras ir Vilnius: šventojo princo gyvenimo pabaiga ir ankstyviausias gerbimo etapas“. Renginys buvo skirtas paminėti 560-ąsias šv. Kazimiero gimimo metines.
Prof. Vytauto Ališausko paskaita apie šv. Kazimierą

2018 10 03

2018 m. spalio 3 d. Bažnytinio paveldo muziejuje prof. Vytautas Ališauskas skaitė paskaitą apie šv. Kazimierą. Renginys buvo skirtas paminėti 560-ąsias šv. Kazimiero gimimo metines.

Projekto „Šv. Kazimieras Vilniuje: nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo programa“ rėmėjai: Vilniaus arkivyskupija, Kultūros paveldo departamentas prie LR kultūros ministerijos


Rėmėjai

   

Informaciniai rėmėjai