Šv. Kazimieras Vilniuje

Kovo 2 d. kviečiame dalyvauti ekskursijose „Šv. Kazimiero gerbimo istorija” ir edukaciniame užsiėmime šeimoms „Karalaičio lelija“!

Prieš 560 metų, 1458 m. spalio 3 d., gimė karalaitis Kazimieras – vienintelis Vilniuje palaidotas Katalikų bažnyčios šventasis, Lietuvos ir jaunimo globėjas. Kazimieras buvo auklėjamas kaip būsimasis Lietuvos ir Lenkijos valstybės karalius. Jis pasižymėjo puikaus valdovo bruožais – išmintimi, teisingumu, drąsa, tačiau taip pat pamaldumu, prabangos vengimu, rūpinimusi vargšais. Mirė susirgęs džiova, vos 25-erių metų amžiaus. Netrukus karalaitis pradėtas vadinti šventuoju, tikintieji ėmė pasakoti apie jo užtarimu įvykusius stebuklus.

Šiandien daugybė vietų Vilniuje primena šv. Kazimierą ir miestiečių pagarbą jam. Ar norėtum jas atrasti?

Atsisiųsk žemėlapį, atlik visas užduotis, sužinok slaptažodį ir tikrai rasi šv. Kazimiero dovaną!

Šv. Kazimieras Vilniuje_1 pusė
Šv. Kazimieras Vilniuje_2 pusė

Žaidimas anglų kalba:

Šv. Kazimieras Vilniuje_EN_1 pusė
Šv. Kazimieras Vilniuje_EN_2 pusė

Paskaitos apie šv. Kazimierą

Dr. Mindaugo Paknio paskaita „Mikalojus Steponas Pacas: karjeristas ar...

2018 m. sausio 16 d. Bažnytinio paveldo muziejuje vyko istoriko, humanitarinių mokslų daktaro Mindaugo Paknio paskaita, skirta iš įtakingos LDK giminės kilusiam Mikalojui Steponui Pacui, kuris ryžosi pasirinkti dvasininko kelią eidamas 47-uosius gyvenimo metus. Iki tol jį galime prisiminti kaip gana sėkmingą valstybės tarnautoją, karaliaus dvariškį, patikimą pasiuntinį į seimą, Trakų vaivadą bei santuokos įžadus priėmusį vyrą.
Prof. dr. Vaidos Kamuntavičienės paskaita „Jurgis Bialozoras: uolus Bažnyčios...

2017 m. gruodžio 12 d. Bažnytinio paveldo muziejuje vyko istorikės, Kauno Vytauto Didžiojo universiteto profesorės Vaidos Kamuntavičienės paskaita skirta Jurgiui Bialozorui, žymiausiam XVII a. Vilniaus vyskupui valstybininkui, kuris stengėsi nepraleisti nė vieno Respublikos seimo, dalyvavo įvairių komisijų darbe ir net panaudojo Bažnyčios turtą krašto gynybai.
Dr. Dariaus Barono paskaita „Paulius Alšėniškis: eretikų kūjis ar seno...

2017 m. lapkričio 7 d. Bažnytinio paveldo muziejuje vyko Lietuvos istorijos instituto istoriko dr. Dariaus Barono paskaita, kurios metu pristatytas Pauliaus Alšėniškis, Vilniaus vyskupo soste praleidęs beveik du dešimtmečius (1536–1555) ir sušaukęs net keturis sinodus. iKI šiol šis dvasininkas labiau prisimenamas ne kaip uolus ganytojas, o budrus Katalikų bažnyčios teisių sergėtojas.
Dr. Stephen C. Rowell paskaita „Quis enim te non diligat? Jonas iš Lietuvos...

2020 m. rugsėjo 17 d. Bažnytinio paveldo muziejuje vyko istoriko ir vertėjo, dr. Stepheno Rowello paskaita „Quis enim te non diligat? Jonas iš Lietuvos kunigaikščių“, skirta pristatyti nesantuokinį Žygimanto Senojo ir Kotrynos Telničietės sūnų, Vilniaus vyskupą Joną iš Lietuvos kunigaikščių (1519–1536), vertinamą kaip talentingą vyskupijos administratorių ir rūpestingą dvasininką, Tėvynės mylėtoją bei gynėją.
Diskusija „Šiuolaikinis menas Lietuvos bažnyčiose?“

2020 01 29

2020 m. sausio 29 d. Vilniaus arkivyskupijos Bažnytinio paveldo muziejuje vyko diskusija „Šiuolaikinis menas Lietuvos bažnyčiose?“, skirta aptarti šiuolaikinę architektūrą ir meną Lietuvos bažnyčiose parodos „Šiuolaikinio meno keliai į bažnyčias: 1990–2019“ kontekste. Pristatytos aktualios temos problemos iš užsakovų, architektų, menininkų ir menotyrininkų pozicijų.

Projekto „Šv. Kazimieras Vilniuje: nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo programa“ rėmėjai: Vilniaus arkivyskupija, Kultūros paveldo departamentas prie LR kultūros ministerijos


Rėmėjai

Vilniaus Akivyskupija Kelno arkivyskupija   Kultūros paveldo departamentas  Lietuvos kultūros taryba balthaus

Informaciniai rėmėjai

       LRT   delfi.lt    bernardinai.lt    We love Lithuania