Renginiai

Knygos „Dangaus miestas“ pristatymas

Birželio 16 d. 17 val. Bažnytinio paveldo muziejuje (Šv. Mykolo g. 9, Vilnius) vyks knygos „Dangaus miestas. Vilniaus vienuolijų palikimas Bažnytinio paveldo muziejuje“ pristatymas.

Vilniaus arkivyskupijos Bažnytinio paveldo muziejus parengė Vilniaus vienuolijoms skirtą parodą ir knygą, kurioje bažnytinės dailės tyrinėtoja, senosios auksakalystės ekspertė, Žemaičių Kalvarijos ir Vilniaus bernardinių menotyrininkė Dalia Vasiliūnienė, taip pat Bažnyčios istorikas, knygos apie Vilniaus vyskupus ir daugybės įdomių straipsnių autorius, jėzuitų tinklaraštininkas Liudas Jovaiša ir geriausias Vilniaus špitolių istorijos žinovas Martynas Jakulis pristato Lietuvos sostinėje veikusių senųjų vienuolijų istoriją.

Renginyje dalyvaus knygos autoriai, Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, Kauno arkivyskupas emeritas Lionginas Virbalas SJ, kun. Julius Sasnauskas OFM, kun. Kęstutis Smilgevičius. Renginys nemokamas. Maloniai kviečiame!

Beveik 400 puslapių gausiai iliustruotas, moksliškai patikimas, bet lengvai suprantamas pasakojimas kaip geras literatūros kūrinys veda skaitytoją sostinės gatvėmis: nuo pirmųjų, dar viduramžiais čia įsikūrusių pranciškonų ir dominikonų konventų iki XVIII a. Vilniuje miestiečių labui besidarbavusių šaričių špitolių. Autoriai tikisi, kad knyga bent iš dalies kompensuos žinių apie Vilniuje veikusias vienuolijas stoką, o galbūt bus pirma skaitytojo akistata su sostinėje namus turėjusiais vienuolių ordinais. Leidinyje daug ką perskaitysite ir pamatysite pirmą kartą. Čia aprašomi vienuolijų bažnyčias puošę kūriniai, naudoti liturginiai reikmenys. Akcentuojant Bažnytinio paveldo muziejuje esančias vienuolynų dailės vertybes, trumpai papasakojama ir kiekvienos Vilniuje veikusios bendruomenės istorija, nepalyginamai turtingesnė nei mus pasiekęs materialusis paveldas. Susipažįstame su visų knygoje minimų vienuolijų įkūrėjais ir šventaisiais, vienuolynų fundatoriais ir eiliniais vienuoliais, matome jų pastangas kuriant Vilnių, puošiant jį architektūros ir meno paminklais, steigiant pirmąsias Lietuvoje švietimo, socialines, karitatyvines institucijas. Skaitome apie jų darbus, džiaugsmus, o kartais kankinystę.

Bažnyčių bokštais ir vienuolijų maldomis į aukštybes kilęs Dangaus miestas ilgus šimtmečius lyg karūna spindėjo virš senųjų Vilniaus mūrų. Knyga skatina iš naujo atrasti šią šviesiausią ir garbingiausią Vilniaus istorijos ir tapatybės dalį.

Sudarytoja ir katalogo tekstų autorė: Dalia Vasiliūnienė
Istorinių apybraižų autoriai: Dalia Vasiliūnienė, Liudas Jovaiša, Martynas Jakulis
Mokslinis redaktorius: Liudas Jovaiša
Kalbos redaktorės: Rita Markulienė, Angelė Rukšėnienė
Vertėja: Aušra Simanavičiūtė
Dailininkas: Gedas Čiuželis
Rėmėjai: Vilniaus arkivyskupija, Kelno arkivyskupija

Knygos leidybą parėmė „Bažnytinio paveldo muziejaus aukotojų fondas“. Nuoširdžiausia padėka visiems aukojusiems ir žinią apie šią akciją skelbusiems!

Siekiant užtikrinti saugumą, renginio lankytojų prašome prieš atvykstant įsivertinti sveikatos būklę, ateiti ne didesnėmis nei 5 asmenų grupėmis (išskyrus šeimas ir artimus giminaičius), dėvėti apsaugines kaukes ir laikytis kitų saugumo reikalavimų. 
Renginio datos ir laikas:

2020 06 16 17:00Rėmėjai

Vilniaus Akivyskupija   
   
     
   

 

Informaciniai rėmėjai

       LRT   delfi.lt    bernardinai.lt