Renginiai

Parodos „Nugalėk blogį gerumu: pal. Jurgis Matulaitis“ uždarymo ekskursija

2019 m. vasario 2 d. nepraleiskite paskutinės galimybės aplankyti parodą „Nugalėk blogį gerumu: palaimintasis Jurgis Matulaitis (1871–1927)“. Paroda, skirta paminėti Vilniaus vyskupo pal. Jurgio Matulaičio konsekracijos šimtmetį, skatina pažinti išskirtinį žmogų, jam tekusius išmėginimus ir nuveiktus darbus. 15.30 val. vyks parodos uždarymo ekskursija, kurią ves kuratorė Kamilė Jagėlienė. Maloniai kviečiame dalyvauti!

Jurgis Matulaitis (Matulevičius) – pirmasis XX a. lietuvių kilmės palaimintasis, įžvalgumu ir idėjomis, drąsiais visuomeninės veiklos užmojais bei humanistine laikysena pralenkęs savąjį laiką. Matydamas gają tautinę ir socialinę neapykantą, jis atsisakė paisyti, ką žmonės mano, kalba ir rašo apie jo tautybę ar užsidegimą eiti visuomenės socialinės evangelizacijos keliu. Pal. Jurgis Matulaitis visada pirmiausia buvo visų tautų, religijų ir socialinės padėties žmonių ganytojas, sykiu telkiantis ir atnaujinantis Bažnyčią, jis nuolat vadovavosi ir kitus tikinčiuosius kvietė sekti šv. Pauliaus šūkiu – nugalėk blogį gerumu. 1987 m. birželio 29 dieną pal. Jurgį beatifikavusio popiežiaus šv. Jono Pauliaus II žodžiais, jis buvo „toliaregis ir rūpestingas ganytojas“, „žmogus pagal Dievo širdį“.

Parodoje eksponuojami autentiški pal. Jurgio Matulaičio dokumentai, nuotraukos, asmeniniai daiktai ir liturginiai reikmenys. Šie eksponatai tiesiogiai liudija apie vyskupo gyvenimą ir veiklą: jaunystės metus Suvalkijoje, Kelcų ir Varšuvos kunigų seminarijose, studijas Sankt Peterburgo Katalikų dvasinėje akademijoje ir Fribūro universitete, ganytojišką veiklą. Ypatingas dėmesys skiriamas pagrindinėms Matulaičio veiklos kryptims: Katalikų bažnyčios socialinio mokymo ir Leono XIII enciklikos Rerum Novarum minčių sklaidai, vienuolijų gaivinimui ir steigimui (1909 m. slapta duoti marijonų kongregacijos vienuolio įžadai, 1918 m. Marijampolėje įsteigta Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų kongregacija), nelengvam vyskupavimui 1918–1925 m. ir paskyrimui apaštališkuoju vizitatoriumi Lietuvai 1925 m., rengiant Vatikano konkordato su Lietuva ir Lietuvos bažnytinės provincijos projektus.

Ekskursijos trukmė 1 val.
Bilieto kaina 4,50 Eur, su nuolaida (senjorams, studentams) – 2,50 Eur.
Daugiau informacijos: tel. 8 5 269 7800, 8 5 269 7803, el. p. muziejus@bpmuziejus.lt

Parodos kuratorė Kamilė Jagėlienė
Organizatorius Bažnytinio paveldo muziejus
Partneriai: Vilniaus arkivyskupija, Kauno arkivyskupija, Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų kongregacija, Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo kunigų marijonų vienuolija, Marijampolės Palaimintojo Jurgio Matulaičio muziejus
Renginio datos ir laikas:

2019 02 02 15:30Rėmėjai

 

Informaciniai rėmėjai