ParamaTapkite kultūros mecenatais!
Bažnytinio paveldo muziejus yra ne pelno siekianti organizacija, sauganti ir pristatanti sakralinį paveldą, vykdanti aktyvią edukacinę, kultūrinę veiklą. Kviečiame prisidėti prie muziejaus veiklos skiriant savo paramą.

Viešoji įstaiga  „Sakralus menas“
Buveinės adresas:
S. Skapo g. 4, LT-01122 Vilnius
Įmonės kodas: 300100459
Ne PVM mokėtojas
Atsiskaitomoji sąskaita Nr.
LT08 7300 0100 8936 0580
AB bankas „Swedbank“
Banko kodas 73000

Prašymas pervesti iki 2 procentų pajamų mokesčio

Kviečiame paremti muziejų pagal LR Labdaros ir paramos įstatymą, neskiriant paramai papildomų Jūsų lėšų!
Pagal LR Labdaros ir paramos įstatymą kiekvienas Lietuvos pilietis iki 2 proc. valstybei sumokėto gyventojų pajamų mokesčio gali skirti pasirinktai organizacijai. Norintys suteikti šią paramą Bažnytinio paveldo muziejui turi užpildyti formą FR0512. Formą reikia pateikti kiekvienais metais iki gegužės 1 d.
Prašyme nurodoma:
Paramos gavėjas: VšĮ „Sakralus menas“
Paramos gavėjo kodas: 300100459
Paramos gavėjo registracijos adresas: S. Skapo g. 4, LT-01122, Vilnius
Prašymų blankus ir daugiau informacijos taip pat galite rasti:
gyvenamosios vietos mokesčių inspekcijoje;
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos interneto svetainėje adresu http://www.vmi.lt/formos/pdf/FR0512.pdf
Esame labai dėkingi visiems muziejaus rėmėjams. Jūsų pagalba labai svarbi. Surinktos lėšos bus naudojamos sakralinio meno vertybių pristatymui ir apsaugai, vaikų ir paauglių švietimui, muziejaus ekspozicijos plėtrai, edukacinių programų rengimui.


Rėmėjai

 

Informaciniai rėmėjai