Muziejaus leidiniai

Vilniaus sakralinė auksakalystė

Vilniaus sakralinė auksakalystė: parodos katalogas. Sudarytoja Rita Pauliukevičiūtė. Vilnius: Bažnytinio paveldo muziejus, 2012, 145 p.

Nuo XVI a. pradžios Vilnius buvo stiprus auksakalystės centras. Bažnytinės paskirties užsakymai sudarė didžiausią visų užsakymų dalį ir, deja, tik ši sakralinė auksakalystės kūrinių dalis gali šiandien papasakoti amato istoriją. Tai ir meno, ir Šventosios Istorijos pasakojimas, Bažnyčios tradicijos aiškinimas, dosniųjų fundatorių pamaldumo liudijimas.

Katalogas išleistas lietuvių kalba.

Sudarytoja: Rita Pauliukevičiūtė
Mokslinė konsultantė: Birutė Rūta Vitkauskienė
Katalogo dailininkas: Gedas Čiuželis
Fotografai: Arūnas Baltėnas, Antanas Lukšėnas, Sigita Maslauskaitė, Kęstutis Stoškus
Vertėjai: Darius Baronas (Auksakalių cecho privilegija), Liudas Jovaiša (donaciniai įrašai)
Redaktorė: Nijolė Tijūnėlytė
Parodos partneris: Lietuvos nacionalinis muziejus
Rėmėjai: Vilniaus arkivyskupija, Kelno arkivyskupija, Kultūros rėmimo fondas, Vilniaus miesto savivaldybė, UAB Baltisches Haus


Rėmėjai

Vilniaus Akivyskupija Kelno arkivyskupija   Kultūros paveldo departamentas  Lietuvos kultūros taryba balthaus

Informaciniai rėmėjai

       LRT   delfi.lt    bernardinai.lt    We love Lithuania