Naujienos

Paskaitų ir ekskursijų ciklas „Vilniaus vienuolijos“

2019 m. Bažnytinio paveldo muziejus atidaro naują nuolatinę ekspoziciją, kurioje Vilniaus vienuolijų istorija vaizdžiai pristatoma per muziejaus fonduose saugomus auksakalystės, skulptūros, tapybos darbus. Įžanga ekspozicijos „Vilniaus vienuolijos ir jų lobynai“ pristatymui – paskaitų ir ekskursijų ciklas, kurį parengė Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto docentas dr. Liudas Jovaiša. Renginiai nemokami, kviečiame dalyvauti!
2019 m. vasario 7 d. 17 val. – ekskursija „Vilniaus jėzuitai“
2019 m. kovo 7 d. 17 val. – paskaita „Kasdienis gyvenimas Vilniaus vienuolynuose“
2019 m. balandžio 4 d. 17 val. – paskaita „Nekasdieniai nutikimai Vilniaus vienuolynuose, arba nuo švenčių iki tragedijų“
2019 m. gegužės 9 d. 17 val. – ekskursija „Vilniaus karmelitai“

Rėmėjai: Vilniaus arkivyskupija, Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
Rėmėjai

 

Informaciniai rėmėjai