Restauruoti Vilniaus Šventosios Dvasios lobyno relikvijoriai

2019 10 10

2016 m. Kultūros paveldo specialistai inventorindami Vilniaus Šventosios Dvasios bažnyčios vertybes atrado XX a. 6-ajame dešimtmetyje paslėptą unikalų lobyną. Jį sudaro 25 objektai: 4 atskiri, 20 porinių relikvijorių ir 1 relikvijoriaus rėmas. Relikvijoriai, pagaminti XVII a. II p.–XIX a., yra aukštos meninės ir istorinės vertės eksponatai: jie atspindi Vilniaus auksakalystės mokyklos tradicijas ir baroko, rokoko, neoklasicizmo epochų sakralaus meno tendencijas Lietuvoje. Ypač svarbu, kad Šventosios Dvasios bažnyčios lobyną sudarė ne tik šiai bažnyčiai specialiai sukurti, bet ir XIX a. vid. iš uždarytų vienuolynų į ją perkelti religinio meno kūriniai. Todėl naujai atrastas lobynas yra neįkainojamas informacijos šaltinis istorikams ir menotyrininkams, bandantiems atsekti XIX a. dingusių vienuolijų vertybių pėdsakus.

Relikvijoriai keletą dešimtmečių saugoti sakralaus meno vertybėms nepritaikytomis sąlygomis, todėl visų atrastų objektų būklė buvo bloga. Mediniai korpusai buvo padengti itin dideliu dulkių ir buitinių nešvarumų sluoksniu, sulūžę arba suskilę, pažeisti pelėsio, vabzdžių kenkėjų, turėjo atsiklijavusių, nulūžusių dalių, buvo suskilę, patamsėję, dėmėti. Metalinės dalys buvo paveiktos korozijos, oksidacijos, padengtos dulkių, nešvarumų, pelėsio sluoksniu, vietomis įtrūkusios, įlenktos, nudilusios, įbrėžtos. Stiklinės detalės – apsinešusios dideliu dulkių ir nešvarumų sluoksniu, kai kurios suskilusios, sudužusios. Audiniai buvo padengti nešvarumais, vietomis supeliję, dėmėti, suplyšę, suirę, pažeisti vabzdžių kenkėjų. Popierinės ir dekoro detalės buvo atsiklijavusios, išbyrėjusios, nešvarios, dėmėtos, išblukusios, nusitrynusios, pažeistos pelėsio.

Relikvijoriai prieš restauraciją

Siekiant sustabdyti Šventosios Dvasios lobyno relikvijorių kolekcijos nykimą buvo numatyta atlikti visų objektų restauravimo ir konservavimo darbus. Kadangi relikvijoriai pagaminti iš įvairomis technikomis apdirbto medžio, sidabro, žalvario skardos, stiklo, audinių (šilkinių audinių skiaučių, šilkinio ripso, aksomo), popieriaus, folijos ir kitų dekoro detalių, jie buvo restauruojami bendradarbiaujant skirtingų sričių specialistams. Restauratorių komandai vadovavo Bažnytinio paveldo muziejaus darbuotoja, tekstilės restauratorė Indraja Kubilytė. Medžio restauravimo darbus sutiko atlikti polichromuoto medžio restauratoriai Greta Žičkuvienė ir Rolandas Vičys, metalo restauravimo darbus – metalo restauratorė Asta Jakštienė, juvelyrai Kęstutis Puodžiukas ir Gustė Mergiūnaitė. Popieriaus restauravimo klausimais sutiko konsultuoti meno kūrinių ant popieriaus restauratorius Paulius Zovė. Relikvijorių menotyriniai tyrimai atlikti bendradarbiaujant su Lietuvos kultūros tyrimų instituto darbuotojomis, menotyrininkėmis dr. Regimanta Stankevičiene ir dr. Dalia Vasiliūniene.

2020 m. Šventosios Dvasios bažnyčios lobyno relikvijorius numatyta pristatyti parodoje Bažnytinio paveldo muziejuje. Vėliau relikvijoriai papildys nuolatinę muziejaus ekspoziciją, skirtą Vilniaus vienuolijų paveldo pristatymui. Tikimasi, kad neeilinis atradimas ir atrastų vertybių restauravimas praturtins ne tik Bažnytinio paveldo muziejaus ekspoziciją, bet ir Vilniaus auksakalystės mokyklos, vienuolijų sakralaus paveldo, Lietuvos kultūros istorijos tyrimus.

Vilniaus Šventosios Dvasios lobyno relikvijorių restauravimo projekto rėmėjai: Vilniaus arkivyskupija, Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

Relikvijorių nuotraukos prieš ir po restauracijos

Šv. Felicijono ir kitų šventųjų relikvijorius. Lietuva, XVII a. vid.
Šv. Urbono ir kitų šventųjų relikvijorius. Lietuva, XVII a. vid.

Šv. Gaudiso ir kitų šventųjų relikvijorius. Lietuva, XVII a. vid.
Relikvijorius. Lietuva, XVII a. vid.

Šv. Felicijos ir kitų šventųjų relikvijorius. Lietuva, XVII a. vid.
Šv. Justino ir kitų šventųjų relikvijorius. Lietuva, XVII a. vid.

Šv. Liberatos ir kitų šventųjų relikvijorius. Vilnius, 1707 m.

Relikvijorius. Vilnius, XVIII a. II ketv.
Relikvijorius. Vilnius, XVIII a. II ketv.

Šv. Teresės relikvijorius. Vilnius, XVIII a. II ketv.
Šv. Adaukto ir kt. šv. relikvijorius. Vilnius, XVIII a. II ketv.

Šv. Kandido ir kitų šventųjų relikvijorius. Vilnius, XVIII a. III ketv.
Šv. Benedikto ir šv. Deodato relikvijorius. Vilnius, XVIII a. III ketv.

Šv. Felicinos relikvijorius. Vilnius, XVIII a. III ketv.
Šv. Fortunato relikvijorius. Vilnius, XVIII a. III ketv.

Šv. Celestino relikvijorius. Vilnius, XVIII a. II p.
Šv. Viktorijos relikvijorius. Vilnius, XVIII a. II p.

Šv. Blandino ir kitų šventųjų kankinių relikvijorius. Vilnius (?), XVIII a.
Relikvijorius. Vilnius, XVIII a. II p.

Šv. Benigno relikvijorius. Vilnius, XIX a. I ketv.
Šv. Adaukto relikvijorius. Vilnius, XIX a. I ketv.
Rėmėjai

Vilniaus Akivyskupija   
   
     
   

 

Informaciniai rėmėjai

       LRT            bernardinai.lt