Ispanijoje užgimęs, Antakalnyje pamiltas: Jėzaus Nazariečio atvaizdai Lietuvoje

Sudarytoja ir tekstų autorė: Regimanta Stankevičienė
Kalbos redaktorė: Rita Markulienė
Viršelio dailininkė: Laura Grigaliūnaitė
Knygos dailininkė, maketuotoja: Skaistė Ašmenavičiūtė
Koordinatorė: Kamilė Jagėlienė
Partneris: Lietuvos kultūros tyrimų institutas
Rėmėjai: Vilniaus arkivyskupija, Lietuvos kultūros taryba

Kiekis
+
-

Ispanijoje užgimęs, Antakalnyje pamiltas: Jėzaus Nazariečio atvaizdai Lietuvoje. Sudarytoja ir tekstų autorė Regimanta Stankevičienė. Vilnius: Bažnytinio paveldo muziejus, 2021, 304 p.

Regimantos Stankevičienės knyga „Ispanijoje užgimęs, Antakalnyje pamiltas: Jėzaus Nazariečio atvaizdai Lietuvoje“ lydi Bažnytinio paveldo muziejuje 2019 m. vykusią to paties pavadinimo parodą. Leidinys ne tik nuosekliai ir plačiai analizuoja parodos eksponatus, bet ir pristato bendrą jų reprezentuoto tam tikros ikonografijos Jėzaus Kristaus atvaizdo panoramą ir raidos ypatybes. Paroda ir knyga apima nuo 1700 m. iki dabar, tad jau ketvirtą šimtmetį Lietuvoje kuriamiems „Jėzumi Nazariečiu“, o anksčiau, pagal pirmavaizdį Vilniaus Antakalnio trinitorių bažnyčioje – „Antakalnio Jėzumi“ įvardijamiems Išganytojo atvaizdams. Šio pavadinimo ir specifinės ikonografijos rengiamosios ir įprastos skulptūros, paveikslai, raižiniai ir dar kitos formos kūriniai bei dirbiniai pasklido po bažnyčias, koplyčias, žmonių namus, taip pat įvairiose vietose statomus kryždirbystės paminklus. Jėzaus Nazariečio siužetas iki šiol populiarus tautodailės meistrų kūriniuose, yra interpretuojamas profesionalių dailininkų. Pirmą kartą Lietuvoje, ir ne vien joje, taip plačiai parodoma ir aptariama šio atvaizdo meninės raiškos, paskirties, dailės rūšies ir kitokia įvairovė, vaizdavimo raida. Pirmą kartą analizuojama tiek daug – 180, neskaitant dar kitų, apibendrinančiuose tekstuose minimų arba ir papildomai iliustruojamų Jėzaus Nazariečio (Antakalnio Jėzaus) atvaizdo pavyzdžių.
Leidinys skiriamas ne tik dailės istorijos specialistams, bet ir visiems, besidomintiems Lietuvos kultūra, šalies istorija, katalikiškojo religinio gyvenimo ir etninėmis tradicijomis, vienuolijų meninio ir dvasinio gyvenimo paveldu bei praeities įdomybėmis: knygoje aptariamo atvaizdo originalui iš Ispanijos būdinga egzotiška istorija ir išvaizda, tad neįprasti ir intriguojantys yra ir kai kurie lietuviški Jėzaus Nazariečio atvaizdai.

 

MUZIEJAUS VEIKLĄ FINANSUOJA

Vilniaus Akivyskupija
 
 

 

Informaciniai rėmėjai

                   bernardinai.lt
         

Rėmėjai

       Domus Maria