Susimąstęs Kristus: nuo religinio atvaizdo iki tautos simbolio Rūpintojėlio: parodos katalogas

Sudarytoja ir tekstų autorė: Gabija Surdokaitė-Vitienė
Kalbos redaktorė: Rita Markulienė
Dailininkas: Gedas Čiuželis
Fotografai: Vytautas Balčytis, Arūnas Baltėnas, Gedas Čiuželis, Monika Kazimieraitytė, Antanas Lukšėnas, Rimantė Pranciška Ropytė
Rėmėjai: Vilniaus arkivyskupija, Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
Kiekis
+
-

Susimąstęs Kristus: nuo religinio atvaizdo iki tautos simbolio Rūpintojėlio: parodos katalogas. Sudarytoja ir tekstų autorė Gabija Surdokaitė-Vitienė. Vilnius: Bažnytinio paveldo muziejus, 2015, 140 p.

Katalogas pateikiamas pasakojimas, įtraukiant visų parodos eksponatų iliustracijas, apie katalikiško Susimąsčiusio Kristaus atvaizdo virsmą tautos simbolius Rūpintojėliu. Joje nagrinėjama religinės ir pasaulietinės kultūros sąsaja, akcentuojami užmirštieji bažnytinio meno klodai ir nubrėžiami punktyrai tarp bene svarbiausio XX a. Lietuvos simbolio, tautos ir valstybės ikonos – Rūpintojėlio ir jo ištakų, senojo katalikiško Susimąsčiusio Kristaus atvaizdo. Pirma knygos dalis skirta bažnyčiose buvusiems ir tebesaugomiems XVII–XVIII a. pr. kūriniams, antroji – primityviajai religinei skulptūrai ir jos sąsajoms su profesionaliuoju bažnytiniu menu. Trečia knygos dalis skirta liaudies skulptūros suaktualinimui, jos rinkimui, liaudiškojo Rūpintojėlio iškilimui ir finaliniams tautinės simbolikos kūrimo etapams XX a. 4-ajame dešimtmetyje.

Katalogas išleistas lietuvių kalba su anglų kalbos santrauka.

MUZIEJAUS VEIKLĄ FINANSUOJA

Vilniaus Akivyskupija
 

 

Informaciniai rėmėjai

                   bernardinai.lt
         

Rėmėjai

       Domus Maria