Vilniaus Šv. vyskupo Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedra bazilika: vadovas

Sudarytoja: Alina Pavasarytė
Kalbos redaktorė: Rita Markulienė
Vertėjai: Katarzyna Korzeniewska (lenkų k.), Diana Ickovičir Pavel Lavrinec (rusų k.), Aušra Simanavičiūtė (anglų k.)
Fotografai: Arūnas Baltėnas, Gedas Čiuželis, Piotr Jamski, Evaldas Lasys, Antanas Lukšėnas, Aloyzas Petrašiūnas, Kęstutis Stoškus, Birutė Vijeikienė
Dizaineris: Gedas Čiuželis
Rėmėjai: Vilniaus arkivyskupija, Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Vilniaus arkikatedra
Kiekis
+
-

Vilniaus Šv. vyskupo Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedra bazilika: vadovas. Sudarytoja Alina Pavasarytė. Vilnius: Bažnytinio paveldo muziejus, 2017, 96 p.

Vilniaus Šv. vyskupo Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedra bazilika – viena seniausių ir svarbiausių katalikų šventovių Lietuvoje. Nuo pat Lietuvos krikšto 1387 m. iki XX a. vidurio be pertraukos tikintiesiems tarnavusios ir jiems 1988 m. grąžintos katedros istorinę ir dvasinę svarbą iki šiol liudija joje išlikusios didikų funduotos koplyčios, įvairių laikotarpių dailės, skulptūros, auksakalystės šedevrai, kelios dešimtys memorialinių lentų, antkapinių paminklų, epitafijų.

„Vilniaus Šv. vyskupo Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedros bazilikos vadovas“ praplečia pažintį su šiuo ilgametės katedros istorijos paveldu, taip pat supažindina ir su neatskiriamos katedros dalies – jos varpinės – raida ir dabartine ekspozicija.

Gidas išleistas lietuvių, anglų, rusų ir lenkų kalbomis.

MUZIEJAUS VEIKLĄ FINANSUOJA

Vilniaus Akivyskupija
 
 

 

Informaciniai rėmėjai

           bernardinai.lt        
             

Rėmėjai

       Domus Maria