Virtualios edukacijos

Edukaciniai užsiėmimai užsakomi iš anksto tel. +370 5 2697800, +370 5 2697803, el. p. edukacija@bpmuziejus.lt

Užsiėmimai vyksta antradieniais–penktadieniais nuo 11 iki 17 val.
Moksleivių grupės dydis – nuo 15 iki 40 žmonių.
Kartu su moksleivių grupe dalyvaujančiam mokytojui bilietas nemokamas.
Edukaciniai užsiėmimai vyksta Zoom platformoje.

Vilniaus istorija – dangaus miestas

Senojo Vilniaus gyvenimas neatsiejamas nuo vienuolynų kultūros. Vienuolynuose žmonės rasdavo prieglobstį nuo negandų, čia būdavo auklėjamos ir mokomos kilmingų bei paprastų giminių atžalos. Vienuoliai perrašinėdavo knygas, klausydavo išpažinčių, mokydavo, patardavo dvasiniais reikalais. Iš vienuolynų po miestą plito mokslo atradimai, įvairūs patobulinimai, kulinariniai receptai ir medicininės žinios...Programa skirta 7–12 klasių mokiniams. Trukmė: 45 min. Kaina 1,50 Eur moksleiviui.
Simbolių kalba

Ką pasakoja bažnyčių sienos, langai, altoriai? Ką nurodo bažnyčios pavadinimas ir ką simbolizuoja kryžius, akis altoriuje? Apžiūrinėdami bažnyčių interjerus, liturginius indus aiškinsimės, šifruosime simbolių kalbą ir sužinosime jų istoriją. Programa skirta 1–8 klasių mokiniams. Trukmė: 45 min. Kaina 1,50 Eur.
Šventasis karalaitis Lietuvos globėjas

Susipažinsime su šv. Kazimieru, jo gyvenimo istorija, sužinosime, kokias malones ir stebuklus patyrė jo užtarimo meldę tikintieji. Išsiaiškinsime, kodėl šv. Kazimieras dažniausiai vaizduojamas su Lietuvos didžiojo kunigaikščio karūna ir apsiaustu, vienoje rankoje laikantis kryžių, o kitoje – leliją. Programa pagal amžiaus grupę pritaikoma 1– 6 ir 7–12 klasių mokiniams. Trukmė: 45 min. Kaina 1,50 Eur moksleiviui.


MUZIEJAUS VEIKLĄ FINANSUOJA

Vilniaus Akivyskupija
 
 

 

Informaciniai rėmėjai

           bernardinai.lt        
             

Rėmėjai

       Domus Maria