Krikščioniškas menas sekuliariame pasaulyje

Projektas „Krikščioniškas menas sekuliariame pasaulyje“ yra skirtas sukurti erdvę diskusijai apie krikščionišką meną ir jo reikšmę šiuolaikinėje visuomenėje, kurioje religinio meno tema atrandama iš naujo ir skirtingais aspektais nagrinėjama menininkų, menotyrininkų, filosofų, teologų darbuose. Ši tema iš esmės susijusi ir su Bažnytinio paveldo muziejaus veikla – bandymu šiandienos žmogui kalbėti apie krikščionišką paveldą, atrasti ir suprasti jo turtingumą, reikšmę Lietuvos ir pasaulio kultūrai.

2018 m. lapkričio 8–10 d., bendradarbiaujant su Paryžiaus Menų teologijos aukštojo mokslo instituto (Institut Supérieur de Théologie des Arts, ISTA), Vilniaus universiteto ir Vilniaus dailės akademijos dėstytojais, Bažnytinio paveldo muziejuje surengtas paskaitų ciklas, kuriame pranešimus skaitė ir krikščioniško meno problematiką nagrinėjo Lietuvos ir Prancūzijos mokslininkai. Kviečiame susipažinti su pranešimų tekstais ir peržiūrėti paskaitų vaizdo įrašus.

Prof. Tomas Sodeika „Krikščioniškas menas – contradictio in adiecto?“

2018 11 08

Vilniaus universiteto Kontinentinės filosofijos ir religijos studijų katedros profesoriaus Tomo Sodeikos pranešimas, skirtas aptarti krikščioniško meno sąvokos prieštaringumą.
Susitikimas su režisiere Giedre Beinoriūte

2018 11 08

Paskaitų ciklą „Krikščioniškas menas sekuliariame pasaulyje“ papildęs susitikimas, kuriame režisierė Giedrė Beinoriūtė kalbėjo apie religinį kiną iš kino kūrėjos perspektyvos.

Dr. Margarita Janušonienė „Krikščioniško meno pavidalai sekuliariame...

2018 11 09

Dailės istorikės ir paveldosaugininkės, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ekspertės dr. Margaritos Janušonienės pranešimas „Krikščioniško meno pavidalai sekuliariame pasaulyje: tarp tradicijų ir naujovių“.
Dr. Martine Grenier „Nuo XIX iki XX amžiaus: religinio atvaizdo krizė...

2018 11 09

Paryžiaus Menų teologijos aukštojo mokslo instituto dėstytojos, teologės ir moderniosios dailės tyrinėtojos Martine Grenier pranešimas „Nuo XIX iki XX amžiaus: religinio atvaizdo krizė Europoje ir jos atgarsiai Prancūzijoje“. Paskaitą vertė Akvilė Melkūnaitė.

Prof. Giedrė Mickūnaitė „Agamemnono skausmas, arba saikas dailėje“

2018 11 10

Dailėtyrininkės, Vilniaus dailės akademijos profesorės Giedrės Mickūnaitės pranešimas „Agamemnono skausmas, arba saikas dailėje“.
Dr. Martine Grenier „Tarp ištikimybės ir maišto: „Paskutinė vakarienė“...

2018 11 10

Paryžiaus Menų teologijos aukštojo mokslo instituto dėstytojos, teologės ir moderniosios dailės tyrinėtojos Martine Grenier pranešimas „Tarp ištikimybės ir maišto: „Paskutinė vakarienė“ šiuolaikiniame mene. Keletas pavyzdžių“. Paskaitą vertė Rūta Kisielytė.

Antroji projekto dalis yra skirta pristatyti šiuolaikinį Lietuvos krikščionišką meną. Nuo šiol Bažnytinio paveldo muziejaus svetainėje galite rasti trumpus aprašus, pristatančius po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo krikščionybės tema kūrusius menininkus ir jų kūrinių pavyzdžius.

Ramūnas Čeponis

Dailininkas Ramūnas Čeponis gimė 1958 m. Vilniuje. 1978–1982 m. LTSR valstybiniame dailės institute studijavo teatro dekoracijos specialybę, vėliau ėmė ypač domėtis abstrakcionizmo tapyba ir grafika. 1988 m. įstojo į Dailininkų sąjungą. 1998–2004 m. dirbo „Vagos“ leidyklos dailininku ir meniniu redaktoriumi. Ramūno Čeponio kūriniai tarsi apvalyti nuo daiktiškumo, tačiau šis minimalizmas kontempliatyvus, jame įžvelgiama filosofinė įtampa, sąsajos su Tolimųjų Rytų estetika. Dailininko tapyba vadinama „meditatyviąja“ – kviečiančia susitelkti ties dvasine gelme. Skaityti daugiau...
Andrius ir Nerijus Erminai

Šiuolaikinės konceptualiosios skulptūros kūrėjai, broliai Andrius (g. 1971) ir Nerijus (g. 1976) Erminai savo kūryboje naudoja nuorodas į kultūros, religijos, kasdienio gyvenimo reiškinius. Jas transformuodami skulptoriai kuria siurrealų pasakojimą, kuriame susilieja asmeninės ir kolektyvinės patirtys, o žiūrovas kviečiamas skaityti daugialypę simbolinę kalbą. 2018 m. Berlyne pristatyta bendra brolių paroda „Marijos Magdalietės kabinetas. Mutacijos“ puikiai atspindi religinių nuorodų reikšmę abiejų skulptorių kūryboje. Skaityti daugiau...
Ksenija Jaroševaitė

Skulptorė Ksenija Jaroševaitė gimė 1953 m. Kaune. 1971–1977 m. studijavo skulptūrą LTSR valstybiniame dailės institute. 1983 m. įstojo į Dailininkų sąjungą. 2005 m. apdovanota Lietuvos nacionaline kultūros ir meno premija už krikščioniškojo dvasingumo tradicijos įprasminimą skulptūrose („Iš Jobo knygos“, „Pakopų psalmė“, „Piligrimai“ (2002–2004)). Nuo devintojo dešimtmečio menininkė kuria religine tematika. Plastika ir medžiagos įvairios, bet turinys bendras – krikščionybės apmąstymas. Labai svarbi šių kūrinių dalis – tekstai. Skaityti daugiau...
Patricija Jurkšaitytė

Dailininkė Patricija Jurkšaitytė gimė 1968 m. Vilniuje. 1993 m. baigė tapybos studijas Vilniaus dailės akademijoje. Yra Lietuvos dailininkų sąjungos ir Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjungos narė. Patricijos Jurkšaitytės kūryba išsiskiria savitu viduramžių ir renesanso meistrų paveikslų perkūrimu. Darbus jungianti idėja yra kūrinio personažų panaikinimas – dailininkė pasirenka susitelkti ties veiksmo erdve. Vieninteliu paveikslo personažu lieka žiūrovas, kviečiamas susitelkti ties dėtalėmis, kurios dažnai lieka nepastebimos. Skaityti daugiau...

Paulius Juška

Dailininkas Paulius Juška gimė 1975 m. Vilniuje. 1997 m. baigė freskos-mozaikos specialybės bakalauro, 1999 m. – magistro studijas Vilniaus dailės akademijoje. 2005 m. įgijo menų licenciato laipsnį. Lietuvos dailininkų sąjungos narys, dėsto piešimą Vilniaus dailės akademijoje. Dailininką domina skurdo, vienatvės, atskirties, nuopuolio temos, modeliais dažnai pasirenkami nepriteklių kenčiantys senukai, benamiai, valkatos. Kai kuriuose darbuose socialinė tematika persipina su religiniais motyvais, bibliniais siužetais. Skaityti daugiau...
Elvyra Kairiūkštytė

Elvyra Kairiūkštytė gimė 1950 m. Širvintose, augo Širvintų, Vilniaus, Kuršėnų vaikų namuose. 1971–1977 m. studijavo grafiką LTSR valstybiniame dailės institute. 1980 m. įstojo į Lietuvos dailininkų sąjungą. Kairiūkštytė ryškiai sužibėjo XX a. pabaigoje (8–9 deš.) – tuo metu daugiausia kūrė estampus, lino raižinius. Vėliau viešai meniniame gyvenime nesireiškė, tačiau per penkiolika paskutinių gyvenimų metų slapta sukūrė apie 15 tūkstančių didelio formato piešinių. Elvyra Kairiūkštytė išsiskyrė savita technika, originaliomis kompozicijomis, prisodrintomis turinio, metaforų ir asmeninių istorijų. Skaityti daugiau...
Vaidotas Kvašys

Grafikas, tapytojas, iliustratorius Vaidotas Kvašys gimė 1955 m. Vilniuje. Tai menininkas, kuriantis vien religine tematika. Kaip yra pastebėjusi menotyrininkė Aldona Dapkutė, jo kūrybos esmę sudaro tikėjimas, gyvas santykis su Dievu, ir atidumas aplinkai, asmeniniams išgyvenimams, leidžiantis interpretuoti krikščionybę šių dienų kontekste. Kvašio darbuose realistinės detalės derinamos su vaizduote, stengiamasi perteikti simbolinę potekstę ar savaip tęsti krikščioniškos ikonografijos tradiciją. Skaityti daugiau...
Liucija Kvašytė

Mados dizainerė ir stilistė Liucija Kvašytė gimė Vilniuje, 2010–2016 m. studijavo kostiumo dizaino specialybę Vilniaus dailės akademijoje, šiuo metu tęsia doktorantūros studijas. „Jaunojo dizainerio prizo“ laimėtoja mados dizaino kategorijoje yra dalyvavusi Londono, Rygos, Talino mados savaitėse, taip pat kuria kostiumus teatro ir šokio spektakliams. 2016 m. dizainerė pristatė magistro studijų baigiamąją kolekciją „God Save the Punks“ (angl. „Dieve, saugok pankus“), kurioje per šiuolaikinį vyrišką kostiumą nagrinėjo bažnytinio meno ir pankų subkultūros vizualinio paveldo sąveiką. Skaityti daugiau...

Andrius Kviliūnas

Videomenininkas Andrius Kviliūnas gimė 1972 m. Panevėžyje. 1991–1997 m. Vilniaus dailės akademijoje studijavo tapybą, ėmė domėtis videomeno galimybėmis. Kaip studijų baigiamąjį darbą pristatė instaliaciją „Tėkmės refleksija“ (1997), vaizduojančią Pirmąją Komuniją. Religijos tema svarbi ir vėlesniuose darbuose, kuriuose Kviliūnas dažnai derina meno istorijos, krikščioniškosios ikonografijos ir kičo, kapitalizmo simbolių citatas. Menininkas kelerius metus tyrinėja savo globėjo šv. Andriejaus, dykumos tėvų gyvenimus. Skaityti daugiau...
Vilmantas Marcinkevičius

Tapytojas neoekspresionistas Vilmantas Marcinkevičius gimė 1969 m. Kaune. 1989–1995 m. studijavo tapybą Vilniaus dailės akademijoje. Lietuvos dailininkų sąjungos narys ir buvęs taptojų sekcijos pirmininkas, vienas iš projekto „Bitės meno erdvės“ organizatorių, Baltijos šalių menininkų „Jaunojo tapytojo prizo“ iniciatorius. Vilmanto Marcinkevičiaus kūryba pasižymi itin ryškiu, lietuvių dailei neįprastu koloritu; ekspresyvus stilius kartais sukelia nepatogumo, nerimo jausmą. Kūriniuose dažnai vaizduojamos Biblijos ir antikinės mitologijos temos. Skaityti daugiau...
Sigita Maslauskaitė-Mažylienė

Dailininkė ir menotyrininkė Sigita Masauskaitė-Mažylienė gimė 1970 m. Vilniuje. 1990–1996 m. studijavo tapybą Vilniaus dailės akademijoje, 1997–2000 m. – bažnytinį paveldą Popiežiškajame Grigaliaus universitete Romoje. Sigitos Maslauskaitės-Mažylienės tapybos stilius priskiriamas lietuviškajam ekspresionizmui, tačiau pasirenkamos temos ir kompozicijos dažnai siejamos su baroko sakralinės tapybos raiška. Pati menininkė yra pastebėjusi, kad šventųjų atvaizdus atrado kaip kitą pasakojimą, alternatyvų niūrokai lietuviškos tapybos mokyklai. Skaityti daugiau...
Rimantas Sakalauskas

Rimantas Sakalauskas gimė 1951 m. Šiauliuose. 1977 m. baigė skulptūros studijas LTSR valstybiniame dailės institute. Nuo 1988 m. – Lietuvos dailininkų sąjungos narys. 2006 m. tapo Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatu už istorinių ir sakralinių erdvių simbolinį įprasminimą Kretingos bažnyčioje ir Kryžių kalno vienuolyno ansamblyje (2002–2005). Pagrindinės menininko kūrybos kryptys – skulptūra, keramika, mozaika. Nuo 1991 m. dailininko viešieji kūriniai daugiausia telkiasi bažnyčiose, koplyčiose ir kapinėse. Skaityti daugiau...

Aloyzas Stasiulevičius

Tapytojas, dailės pedagogas ir kritikas Aloyzas Stasiulevičius gimė 1931 m. Ariogaloje. 1950–1956 m. studijavo tapybą LTSR valstybiniame dailės institute. 1957 m. tapo Lietuvos dailininkų sąjungos nariu. Dėstė M. K. Čiurlionio meno mokykloje, LTSR valstybiniame dailės institute, Klaipėdos universiteto menų fakultete. Aloyzo Stasiulevičiaus kūryboje ypač daug dėmesio skiriama Vilniui, jo architektūrai. Kūriniuose svarbus sakralumas, perduodamas įvairiais raiškos būdais. Pats autorius pabrėžia meno, vedančio link amžinybės potyrio, link Dievo, reikšmę. Skaityti daugiau...
Leonas Strioga

Skulptorius Leonas Strioga gimė 1930 m. Medžiočių kaime, Ukmergės apskrityje (dab. Anykščių r.). 1950–1952 m. studijavo skulptūrą LTSR valstybiniame dailės institute, 1952–1958 m. – I. Repino dailės institute Leningrade (dab. Sankt Peterburge). 1959 m. įstojo į Lietuvos dailininkų sąjungą. 2001 m. apdovanotas Lietuvos nacionaline kultūros ir meno premija. Menininkas yra sukūręs daugiau nei tūkstantį įvairių darbų – nuo viešosioms erdvėms skirtų granito kompozicijų iki jaukių, kamerinių skulptūrų iš medžio. Būtent jos sudaro Leono Striogos kūrybos pagrindą. Skaityti daugiau...
Vladas Urbanavičius

Skulptorius Vladas Urbanavičius gimė 1951 m. Rusijoje, Irkutsko srityje. Iš pradžių studijavo keramiką, tačiau 1977 m. baigė skulptūros studijas LTSR valstybiniame dailės institute. 1983 m. įstojo į Dailininkų sąjungą. 2015 m. apdovanotas Lietuvos nacionaline kultūros ir meno premija už minties ir formos darną šiuolaikinėje skulptūroje. Vladas Urbanavičius iš pradžių neplanavo dirbti bažnytinės dailės srityje, tačiau nuo 1992 metų pradėjo bendradarbiauti vienuolijų atsikūrimo darbuose. Neretai jo buvo prašoma įrengti bažnyčių ar koplyčių erdvę, suprojektuoti liturginius reikmenis. Skaityti daugiau...
Kęstutis Vasiliūnas

Grafikas, iliustratorius, instaliacijų, dailininko knygos kūrėjas Kęstutis Vasiliūnas gimė 1964 m. Vilniuje. 1982–1988 m. studijavo grafiką LTSR valstybiniame dailės institute. Nuo 1994 m. dėsto Vilniaus dailės akademijos grafikos katedroje ir kuruoja tarptautinę dailininko knygos trienalę. Kęstutis Vasiliūnas yra žinomas ir vertinamas kaip tarpdisciplinine raiška, įvairiomis grafikos priemonėmis ir technikomis besidomintis menininkas. Jo darbuose supinami ikonografiniai motyvai, klasikinių kūrinių citatos, pop art elementai sukuria ironišką šiuolaikinės populiariosios kultūros kritikos įspūdį. Skaityti daugiau...

Eglė Vertelkaitė

Dailininkė Eglė Vertelkaitė gimė 1967 m. Vilniuje. 1987–1993 m. studijavo grafiką Vilniaus dailės akademijoje. 1999 m. įstojo į Lietuvos dailininkų sąjungą. Dėsto Vilniaus J. Vienožinskio dailės mokykloje ir Vilniaus dailės akademijoje; Literatų gatvės projekto kuratorė. Šios autorės kūryboje dėmesys sutelktas ne į techniką, bet per ją atskleidžiamos minties raišką. Pasak Eglės Vertelkaitės, detalės, smulkmenos, ikonografiniai vaizdiniai jai leidžia kalbėti apie amžinybę, kuri apčiuopiama per laiko tėkmę. Skaityti daugiau...
Nijolė Vilutytė

Nijolė Vilutytė gimė 1947 m. Radviliškyje. Iš pradžių studijavo tapybą, 1972 m. baigė freskos-mozaikos specialybę LTSR valstybiniame dailės institute. 1975 m. įstojo į Dailininkų sąjungą. 1999 m. apdovanota Vyriausybės kultūros ir meno premija. Dailininkė daugiausiai dirba freskos-sgrafito bei vitražo technikomis. Pirmuosius vitražus sakralioje erdvėje Vilutytė sukūrė dar 1987 m., kai popiežiui Jonui Pauliui II paskelbus palaimintuoju vyskupą Jurgį Matulaitį buvo gautas leidimas papuošti jo vardo koplyčią Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje. Skaityti daugiau...
Andrius Zakarauskas

Tapytojas Andrius Zakarauskas gimė 1982 m. Kaune. 2005 m. Vilniaus dailės akademijoje baigė tapybos bakalauro, 2010 m. – magistrantūros studijas. 2009 m. laimėjo „Jaunojo tapytojo prizo“ konkursą, 2011 m. – LR Kultūros ministerijos įsteigtą „Jaunojo kūrėjo apdovanojimą“. Dėsto tapybą Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultete. Pasak Zakarausko, jo paveiksluose visuomet buvo svarbios religinės nuorodos, pereinančios į kitas nuorodas, padedančios nagrinėti ideologijos, propagandos ar kitas menininką dominančias temas. Skaityti daugiau...
Vaidotas Žukas

Dailininkas, žurnalistas, kolekcininkas Vaidotas Žukas gimė 1956 m. Kaune. 1974–1979 m. studijavo tapybą LTSR valstybiniame dailės institute, tačiau už antisovietinį atsiliepimą buvo pašalintas. Į Dailininkų sąjungą menininkas priimtas 1988 m., 2000 m. jam buvo įteiktas Vilniaus dailės akademijos diplomas. Dar 1985 m. Lietuvos pranciškonų prašymu Vaidotas Žukas sukūrė liturginės tekstilės ciklą, kiek vėliau Viliaus Orvido užsakymu nutapė Kryžiaus kelio stotis, 1988 m. sukūrė freskas Gaidžio Švč. Mergelės Marijos koplyčioje. Skaityti daugiau...

Projekto organizatoriai: Bažnytinio paveldo muziejus, Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo dominikonų vienuolynas
Rėmėjai: Vilniaus arkivyskupija, Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
Daugiau informacijos el. p. muziejus@bpmuziejus.lt

Rėmėjai

Vilniaus Akivyskupija   
   
     
   

 

Informaciniai rėmėjai

       LRT            bernardinai.lt