Paskaitų įrašai

Dr. Mindaugo Paknio paskaita „Mikalojus Steponas Pacas: karjeristas ar...

2018 m. sausio 16 d. Bažnytinio paveldo muziejuje vyko istoriko, humanitarinių mokslų daktaro Mindaugo Paknio paskaita, skirta iš įtakingos LDK giminės kilusiam Mikalojui Steponui Pacui, kuris ryžosi pasirinkti dvasininko kelią eidamas 47-uosius gyvenimo metus. Iki tol jį galime prisiminti kaip gana sėkmingą valstybės tarnautoją, karaliaus dvariškį, patikimą pasiuntinį į seimą, Trakų vaivadą bei santuokos įžadus priėmusį vyrą.
Prof. dr. Vaidos Kamuntavičienės paskaita „Jurgis Bialozoras: uolus Bažnyčios...

2017 m. gruodžio 12 d. Bažnytinio paveldo muziejuje vyko istorikės, Kauno Vytauto Didžiojo universiteto profesorės Vaidos Kamuntavičienės paskaita skirta Jurgiui Bialozorui, žymiausiam XVII a. Vilniaus vyskupui valstybininkui, kuris stengėsi nepraleisti nė vieno Respublikos seimo, dalyvavo įvairių komisijų darbe ir net panaudojo Bažnyčios turtą krašto gynybai.
Dr. Stephen C. Rowell paskaita „Quis enim te non diligat? Jonas iš Lietuvos...

2020 m. rugsėjo 17 d. Bažnytinio paveldo muziejuje vyko istoriko ir vertėjo, dr. Stepheno Rowello paskaita „Quis enim te non diligat? Jonas iš Lietuvos kunigaikščių“, skirta pristatyti nesantuokinį Žygimanto Senojo ir Kotrynos Telničietės sūnų, Vilniaus vyskupą Joną iš Lietuvos kunigaikščių (1519–1536), vertinamą kaip talentingą vyskupijos administratorių ir rūpestingą dvasininką, Tėvynės mylėtoją bei gynėją.
Diskusija „Šiuolaikinis menas Lietuvos bažnyčiose?“

2020 01 29

2020 m. sausio 29 d. Vilniaus arkivyskupijos Bažnytinio paveldo muziejuje vyko diskusija „Šiuolaikinis menas Lietuvos bažnyčiose?“, skirta aptarti šiuolaikinę architektūrą ir meną Lietuvos bažnyčiose parodos „Šiuolaikinio meno keliai į bažnyčias: 1990–2019“ kontekste. Pristatytos aktualios temos problemos iš užsakovų, architektų, menininkų ir menotyrininkų pozicijų.
Doc. dr. Mintauto Čiurinsko paskaita „Šv. Kazimieras ir Vilnius“

2018 10 09

2018 m. spalio 9 d. Bažnytinio paveldo muziejuje vyko senosios raštijos tyrėjo doc. dr. Mintauto Čiurinsko paskaita „Šv. Kazimieras ir Vilnius: šventojo princo gyvenimo pabaiga ir ankstyviausias gerbimo etapas“. Renginys buvo skirtas paminėti 560-ąsias šv. Kazimiero gimimo metines.
Prof. Vytauto Ališausko paskaita apie šv. Kazimierą

2018 10 03

2018 m. spalio 3 d. Bažnytinio paveldo muziejuje prof. Vytautas Ališauskas skaitė paskaitą apie šv. Kazimierą. Renginys buvo skirtas paminėti 560-ąsias šv. Kazimiero gimimo metines.

Prof. Tomas Sodeika „Krikščioniškas menas – contradictio in adiecto?“

2018 11 08

Vilniaus universiteto Kontinentinės filosofijos ir religijos studijų katedros profesoriaus Tomo Sodeikos pranešimas, skirtas aptarti krikščioniško meno sąvokos prieštaringumą.
Susitikimas su režisiere Giedre Beinoriūte

2018 11 08

Paskaitų ciklą „Krikščioniškas menas sekuliariame pasaulyje“ papildęs susitikimas, kuriame režisierė Giedrė Beinoriūtė kalbėjo apie religinį kiną iš kino kūrėjos perspektyvos.

Dr. Margarita Janušonienė „Krikščioniško meno pavidalai sekuliariame...

2018 11 09

Dailės istorikės ir paveldosaugininkės, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ekspertės dr. Margaritos Janušonienės pranešimas „Krikščioniško meno pavidalai sekuliariame pasaulyje: tarp tradicijų ir naujovių“.
Dr. Martine Grenier „Nuo XIX iki XX amžiaus: religinio atvaizdo krizė...

2018 11 09

Paryžiaus Menų teologijos aukštojo mokslo instituto dėstytojos, teologės ir moderniosios dailės tyrinėtojos Martine Grenier pranešimas „Nuo XIX iki XX amžiaus: religinio atvaizdo krizė Europoje ir jos atgarsiai Prancūzijoje“. Paskaitą vertė Akvilė Melkūnaitė.

Prof. Giedrė Mickūnaitė „Agamemnono skausmas, arba saikas dailėje“

2018 11 10

Dailėtyrininkės, Vilniaus dailės akademijos profesorės Giedrės Mickūnaitės pranešimas „Agamemnono skausmas, arba saikas dailėje“.
Dr. Martine Grenier „Tarp ištikimybės ir maišto: „Paskutinė vakarienė“...

2018 11 10

Paryžiaus Menų teologijos aukštojo mokslo instituto dėstytojos, teologės ir moderniosios dailės tyrinėtojos Martine Grenier pranešimas „Tarp ištikimybės ir maišto: „Paskutinė vakarienė“ šiuolaikiniame mene. Keletas pavyzdžių“. Paskaitą vertė Rūta Kisielytė.

 

 

 

 

 

 


Rėmėjai

Vilniaus Akivyskupija   
   
     
   

 

Informaciniai rėmėjai

       LRT            bernardinai.lt