Vykstančios parodos

Tarptautinė paroda „Tegul visi bus viena. Šv. Juozapato Kuncevičiaus...

2023 09 29 – 2024 04 27

Bažnytinio paveldo muziejuje rugsėjo 29 d. atidaroma tarptautinė paroda „Tegul visi bus viena. Šv. Juozapato Kuncevičiaus kankinystei – 400“. Šia paroda minime šventojo kankinystės metines. Ši sukaktis sutampa su Vilniaus 700 metų jubiliejumi, o Vilnius turi išskirtinę reikšmę šv. Juozapato istorijoje. Čia įvyko jo pašaukimas į vienuolystę, skleidėsi ganytojiška veikla, čia, Švč. Trejybės vienuolyne, kartu su Juozapu Benjaminu Rutskiu Juozapatas pradėjo vienuolinio gyvenimo reformas ir įkūrė Bazilijonų ordiną. Šv. Juozapatą galime pagrįstai vadinti Vilniaus šventuoju: nuo XVII a. jis buvo laikomas Abiejų Tautų Respublikos globėju, o ikonografijoje dažnai stoja į vieną gretą su dangiškuoju Lietuvos sergėtoju šv. Kazimieru.
Paroda-žaidimas „Varpinė – Vilniaus laiko juosta“

2023 09 – 2024 03

Kaip vaikų amžius matuojamas darant įkartas durų staktoje, taip šiame bokšte galėtume įrėžti čia nutikusių įvykių skalę. Vilnius jau nebe vaikas, bet dar jaunas, 700 metų, miestas. Varpinę galėtume laikyti jo bendraamže, visa ko liudininke – tik ne statiška, o augusia, besikeitusia kartu su juo. Šioje parodoje siekiame priminti svarbiausius mūsų miesto, valstybės, Bažnyčios įvykius ir asmenis – visa tai yra atskaitos taškai norint perprasti mūsų sostinės kaitą. Kviečiame tyrinėti parodą, stalčiukuose paslėptas, ant stiklų per visą bokšto aukštį nutupdytas istorijas. Baldo stalviršyje perskaitysite ne tik Vilniaus, bet ir Europos įvykių laiko juostą. Tikimės, kad taip iš kitų kraštų atvykę mūsų miesto lankytojai galės aptikti suprantamas paraleles, Vilniaus įvykius atpažinti kaip neatsiejamus nuo Vakarų kultūros procesų. Kopdami aukštyn, grožėkitės miestu, atraskite varpinę, atpinkite čia susivijusią Vilniaus laiko juostą.
„Jo akyse šventi“ (Kol 1, 22). Paveikslai iš Vilniaus arkivyskupijos...

2023 03 02 – 2023 09 30

Vilniaus arkivyskupijos Bažnytinio paveldo muziejus, bendradarbiaudamas su Šilutės Hugo Šojaus muziejumi, pristato parodą, kurioje eksponuojami paveikslai iš Rytų Lietuvos bažnyčių.Paveikslai vaizduoja Švč. Mergelę Mariją, šv. Antaną, šv. Judą Tadą, šv. Vincentą Fererą, šv. Dominyką ir šv. Pranciškų – vienus populiariausių šventųjų Lietuvoje. Šv. Antanas ir šv. Judas Tadas – patys mylimiausi šventieji globėjai, kurių atvaizdų galima rasti beveik kiekvienoje bažnyčioje.

MUZIEJAUS VEIKLĄ FINANSUOJA

Vilniaus Akivyskupija
 
 

 

Informaciniai rėmėjai

           bernardinai.lt        
             

Rėmėjai

       Domus Maria