Renginiai

Paskaita „Šv. Juozapato Kuncevičiaus kultas ir atvaizdai Romoje“

Šiemet švenčiame Vilniaus 700 metų jubiliejų ir minime 400-ąsias Lietuvą ir Ukrainą siejančio šv. Juozapato Kuncevičiaus kankinystės metines. Šį rudenį tęsiame 2022 metų spalį prasidėjusius šventojo Juozapato laikmečiui ir kontekstui pažinti skirtus renginius. Dabar galima apžiūrėti ir šv. Juozapatui skirtą lauko parodą ant katedros tvoros, o nuo rugsėjo 29 d. kviečiame į šių jubiliejaus metų kulminaciją muziejuje – tarptautinę parodą „Tegul visi bus viena. Šv. Juozapato Kuncevičiaus kankinystei – 400“.

1623 m. lapkričio 12 d. Vitebske nukankintas Juozapatas Kuncevičius – šventasis, sujungęs Vilnių su Ukraina, Kijevą su Roma. Bazilijonų ordinas, prie kurio įkūrimo jis prisidėjo, tapo neatsiejama Vilniaus istorijos, kultūros, religinio gyvenimo dalimi. Gimęs dabartinės Ukrainos teritorijoje (Voluinės Volodymyre), Vilniuje jis subrendo kaip iškilus dvasininkas, pasišventęs krikščionių Bažnyčios vienybei. Kartu su būsimu Kijevo metropolitu Juozapu Benjaminu Rutskiu 1617 m. šv. Juozapatas įkūrė Šv. Bazilijaus Didžiojo ordiną, prisidėjusį prie daugiatautės Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūros formavimosi bei modernios visuomeninės raidos. 

Bažnytinio paveldo muziejus tęsia renginių ciklą „Kijevo krikščionybės skaitiniai Vilniuje“ – lapkričio 22 d. 18 val. dr. Sigita Maslauskaitė-Mažylienė skaitys paskaitą  „Šv. Juozapato Kuncevičiaus kultas ir atvaizdai Romoje“ (transliuojama nuotoliu).

Bazilijonų ordino istorija Romoje prasidėjo 1599 metais, kai vienas iš ordino įkūrėjų Juozapas Benjaminas Rutskis atvyko į Graikų šv. Atanazo kolegiją studijuoti teologijos. 1614 m. tapęs Kijevo metropolitu, dar po metų jis atvyko vizito pas Šventąjį Tėvą, ir ta proga popiežius Pauliaus V jo metropolijos studentams Graikų kolegijoje įsteigė keturias vietas. 1637 m. naujasis Kijevo metropolitas Rapolas Korsakas Tikėjimo sklaidos kongregacijos paprašė įkurti bažnyčią ir nakvynės namus pro Ruthenis unitis in Urbe. Šis metropolito troškimas buvo išpildytas.

Žengdami vaizdingu bazilijonų istorijos Romoje keliu matysime, kaip joje įsišaknija šv. Juozapato Kuncevičiaus kultas, kokiu laiku tampa ryškiausias ir kaip sunkumų periodais globėjo užtarimas pasireiškia regima pagalba rutėniškų kraštų tikintiesiems.

Paskaitos transliaciją galima bus stebėti nemokamai muziejaus „Facebook“ paskyroje

Renginių ciklas yra www.700vilnius.lt programos dalis. 

Projektą remia Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
Muziejaus veiklą finansuoja: Vilniaus arkivyskupija, Lietuvos kultūros taryba.
Tiesioginę pranešimo transliaciją bus galima stebėti muziejaus feisbuko paskyroje. Daugiau informacijos tel. +370 5 269 7800, el. p. muziejus@bpmuziejus.lt.
 
Iliustracija: Šv. Juozapatas. Kanonizacijos atvaizdas. Nežinomas dailininkas, 1867 (?) m. Generalinė Bazilijonų Šv. Juozapato ordino kurija, Roma.Renginio datos ir laikas:

2023 11 22 18:00


Susisiekite


MUZIEJAUS VEIKLĄ FINANSUOJA

Vilniaus Akivyskupija
 
 

 

Informaciniai rėmėjai

                   bernardinai.lt
         

Rėmėjai

       Domus Maria