Pirkimo taisyklės

Pirkimas ir apmokėjimas

 • Įdėkite pasirinktas prekes į krepšelį. Krepšelyje galėsite atsisakyti prekių, keisti jo turinį. Suformavę prekių užsakymą, jį patvirtinkite;
 • Užsakymo lape būtinai tiksliai įveskite savo duomenis. Jeigu užsakymą vykdote įmonės ar organizacijos vardu ir Jums reikalinga sąskaita-faktūra, nurodykite rekvizitus pristatymo adreso puslapyje. Muziejus neatsako, jeigu dėl netiksliai įvesto adreso prekės negalės pasiekti Jūsų ar Jūsų nurodytos įmonės, organizacijos;
 • Pasirinkite prekių pristatymo būdą;
 • Prieš patvirtindami užsakymą atidžiai perskaitykite „Pirkimo taisykles”, tuomet patvirtinkite užsakymą ir būsite nukreipti į „Paysera“ mokėjimo sistemą.  Po užsakymo patvirtinimo į Jūsų el. pašto dėžutę atkeliaus patvirtinimo laiškas, kuriame bus pateiktos užsakymo detalės. Muziejus, gavęs patvirtinimą apie atliktą apmokėjimą, pradės jį vykdyti;
 • Įsigyjant bilietus užsakymo lapo pildyti nereikia. Jūs būsite tiesiai nukreipiamas į „Paysera“ mokėjimo sistemą. Įsigyti bilietai automatiškai bus atsiųsti užsakymo metu Jūsų nurodytu el. paštu.

Pristatymo būdai, kaina ir trukmė

 • Atsiėmimas muziejuje – 0 Eur. Gavę patvirtinantį pranešimą apie prekių paruošimą, jas galite nemokamai atsiimti Bažnytinio paveldo muziejuje (Šv. Mykolo g. 9) darbo metu;
 • Pristatymas paštu – 2,7 Eur. Siuntą atsiimsite iš artimiausio pašto skyriaus Jums patogiu laiku. Pristatymo kaina paštu Lietuvoje apskaičiuojama pagal Lietuvos pašto siuntimo tarifus. Juos galite pasitikrinti Lietuvos pašto interneto svetainėje. Pristatymas į paštą skyrių trunka iki 7 darbo dienų (įskaitant Neringos savivaldybę);
 • Pristatymas į paštomatą – 2,7 Eur. Užsakytas prekes galite atsiimti savo pasirinktame paštomate. Pristatymo kaina apskaičiuojama pagal siuntos dydį ir paštomato tipą;
 • Siuntimas į užsienį registruotu paštu – 15 Eur. Pasirinkus šį pristatymo būdą el. paštu gausite išankstinę sąskaitą apmokėjimui. 

Garantija ir grąžinimas

 • Nekokybiškas prekes galima grąžinti ar pakeisti muziejaus sąskaita, susisiekus el. paštu muziejus@bpmuziejus.lt, +370 5 269 7800;
 • Kokybiškas prekes, nuo tos dienos, kai jos buvo gautos, remiantis galiojančiais teisės aktais galima gražinti per 14 darbo dienų, susisiekus el. paštu muziejus@bpmuziejus.lt. Nepažeistos, nenaudotos, nepraradusios savo prekinės išvaizdos prekės yra grąžinamos pirkėjo sąskaita;
 • Įsigyto muziejaus bilieto data ir laikas nėra keičiami. Neatvykus per biliete nurodytą laiką, pinigai pirkėjui nėra grąžinami.

Teisės ir įsipareigojimai

1. Bendrosios nuostatos.
1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes e-knygynas parduotuvėje .
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas informuojamas e-knygynas parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant e-knygynas parduotuvėje  taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.
1.3. Pirkti e-knygynas parduotuvėje  turi teisę:
1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
1.3.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
1.3.3. juridiniai asmenys;
1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.
1.4. Pardavėjas, patvirtindamas taisykles, taip pat garantuoja, kad, remiantis taisyklių 1.3. punktu, Pirkėjas turi teisę pirkti prekes e-knygynas parduotuvėje.
1.5. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. paštu užsako prekes, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis apmoka išrašytą sąskaitą.

1.6. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma Pardavėjo.

2. Asmens duomenų apsauga.
2.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes 2.1. taisyklių punkte numatytu būdu, turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą.
2.2. Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog 2.1. punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo e-knygynas parduotuvėje , Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.
2.3. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo e-knygynas parduotuvėje  tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.
3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes e-knygynas parduotuvėje  šių Taisyklių ir kitose šios e-knygynas  parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su Facebook bpmuziejus el. parduotuve, pranešdamas Pardavėjui apie tai raštu (el. paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo daikto pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus (pvz., kai sutartis sudaryta dėl higienos prekių – patalynės reikmenų – pardavimo; žr. informaciją VšĮ „Vartotojų centras“ tinklalapyje http://www.vartotojucentras.lt/istatymas.php?id=1038, „Ne maisto prekių grąžinimo ir keitimo ypatumai“ 18 punktą.).
3.3. Taisyklių 3.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

3.4. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.
3.5. Jeigu pasikeičia Pirkėjo pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas apie tai informuoti Pardavėją.
3.6. Pirkėjas, naudodamasis e-knygynas parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.
4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis e-knygynas parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti e-knygynas parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis e-knygynas parduotuve.

4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą užsakant prekes.
4.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

5. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.
5.1. E-knygynas parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.
5.2. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas užsako prekes nurodytu būdu, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu.
5.3. Prekių kainos e-knygynas parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, neįskaitant PVM, kadangi VšĮ „Sakralus menas“ (Bažnytinio paveldo muziejus“ nėra PVM mokėtojas.
5.4. Pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsiant. Tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

6. Prekių pristatymas.
6.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
6.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
6.3. Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris).
6.4. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.
6.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
6.6. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.
6.7. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente.

7. Prekių kokybės, garantijos.
7.1. Kiekvienos e-knygynas parduotuvėje parduodamos prekės duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
7.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad Facebook bpmuziejus el. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

8. Prekių grąžinimas ir keitimas.
8.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis LR ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus (kai sutartis sudaryta dėl higienos prekių – patalynės reikmenų – pardavimo; žr. informaciją VšĮ „Vartotojų centras“ tinklalapyje http://www.vartotojucentras.lt/istatymas.php?id=1038, „Ne maisto prekių grąžinimo ir keitimo ypatumai“ 18 punktą.). Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.
8.2. Norėdamas grąžinti prekę(-es) remiantis Taisyklių 8.1. punktu, Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją kontaktų skyriuje nurodytomis susisiekimo priemonėmis, nurodant grąžinamos prekės pavadinimą ir grąžinimo priežastis.
8.3. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
8.3.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
8.3.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
8.3.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
8.3.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;
8.3.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.
8.4. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 8.3. straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
8.5. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekė, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis.
8.6. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.

9. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė.
9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
9.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia e-knygynas parduotuve.
9.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
9.4. Jei e-knygynas parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
9.5. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.

10. Rinkodara ir informacija.
10.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti e-knygynas. parduotuvėje  įvairias akcijas.
10.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.
10.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo užsakyme nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
10.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo e-knygynas parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.
10.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

11. Baigiamosios nuostatos.
11.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
11.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka. 

Asmens duomenų apsauga

Užsakymo metu pateikti pirkėjo duomenys (vardas, pavardė, el. paštas, telefono numeris, adresas) yra naudojami tik vykdyti užsakymui. Be pirkėjo leidimo, šie duomenys negali būti naudojami kitiems tikslams, ar perduodami, parduodami trečiosioms šalims, kurios yra nesusijusios su muziejaus tiesiogiai teikiamomis paslaugomis. Muziejus nekaupia pirkėjų prisijungimų prie mokėjimo sistemos duomenų,nes šie duomenys jam nėra prieinami.

 


MUZIEJAUS VEIKLĄ FINANSUOJA

Vilniaus Akivyskupija
 
 

 

Informaciniai rėmėjai

                   bernardinai.lt
         

Rėmėjai

       Domus Maria