Ekskursija

Ekskursija
Rugsėjo 12 d. kviečiame į ekskursiją po parodą su jos kuratore dr. Sigita Maslauskaite-Mažyliene.
Įėjimas su muziejaus bilietu, gido paslaugos nemokamos.

Mediateka

Mediateka
Kviečiame pasiklausyti LTR laidos "Ryto alegro" įrašo apie parodą "Sveika, Mergele!"

Paroda "Sveika, Mergele!"

2015 05 05-09 12

 

                                                                                          
   

Nuo 2000 m. Vilniaus arkivyskupija vykdo Vilniaus arkivyskupijos bažnyčioms priklausančių paveikslų restauravimo darbus. Per 15 metų buvo restauruota, konservuota, o kartais tiesiog išgelbėta nuo sunykimo daugybė meno vertybių. 2014 m. pradėti restauruoti marijinės ikonografijos kūriniai. Tyrimų ir restauravimo darbai atskleidė būdingiausius Vilniaus arkivyskupijos švč. Mergelės Marijos ikonografijos bruožus, šios turtingos gerbimo tradicijos išplitimo tendencijas. Nuvalius apnašas ir XX a. užtapymus, išryškėjo mažai žinomi, tačiau įspūdingi ir itin meniški kūriniai: „Apreiškimo Švč. Mergelė Marija“ iš Dūkštų, Vilniaus Šventosios Dvasios bažnyčių ir Vilniaus katedros, „Nekaltojo Prasidėjimo Švč. Mergelė Marija“ iš Vilniaus Šv. Jurgio ir Parudaminio bažnyčių, „Švč. Mergelė Marija su Kūdikiu“ iš Druskininkų, Rykantų, Varėnos bažnyčių; atsiskleidė mįslinga Tabariškių bažnyčios „Švč. Mergelė Marija su šv. Juozapu ir šv. Joakimu“ paveikslo ikonografija.

Todėl, prieš grąžinant į parapijas, nutarta restauruotus paveikslus pristatyti parodoje, kad jais galėtų pasigrožėti visi Švč. Mergelės Marijos ikonografija besidomintys, pagarbą Dievo Motinai puoselėjantys, taip pat ir bažnyčių nelankantys muziejaus ir Vilniaus svečiai. Paveikslus bus galima gerai apžiūrėti, nuotraukose pamatyti jų būklę iki restauravimo; keletas kūrinių yra tikri atradimai, sudominę mokslo bendruomenę. Ekspoziciją papildo išsamūs pažintiniai tekstai, atskleidžiantys unikalią kiekvieno paveikslo istoriją ir siužetą.

Parodą sudaro trys dalys, jos konstruojamos remiantis istoriniu-teologiniu principu. Pirmoje dalyje – seniausi Dievo Motinos su Kūdikiu atvaizdai, vadinami Hodegetria (graikiškai „Nurodanti kelią“). Tai vienas seniausių Dievo Motinos vaizdinių. Antra dalis skirta Marijos gyvenimą ir pamaldumo formas pristatantiems atvaizdams. Trečioje parodos dalyje rodomi paveikslai, vaizduojantys Nekaltojo Prasidėjimo Švč. Mergelę Mariją.

Parodoje eksponuojami 26 paveikslai.

Parodos kuratorės: Sigita Maslauskaitė-Mažylienė ir Rita Pauliukevičiūtė
Architektė Ieva Cicėnaitė
Dailininkas Gedas Čiuželis
Rėmėjai: Vilniaus arkivyskupija, Kelno arkivyskupija, Lietuvos mokslo taryba

  


MUZIEJAUS VEIKLĄ FINANSUOJA

Vilniaus Akivyskupija
 
 

 

Informaciniai rėmėjai

           bernardinai.lt        
             

Rėmėjai

       Domus Maria