Parama

 

Bažnytinio paveldo muziejus yra ne pelno siekianti organizacija, sauganti ir pristatanti sakralinį paveldą, vykdanti aktyvią edukacinę, kultūrinę veiklą. Kviečiame prisidėti įsigijant muziejaus leidinius, metinius abonimentus, dovanų kuponus ar skiriant savo paramą.

Viešoji įstaiga „Bažnytinio paveldo muziejus"
Buveinės adresas:
S. Skapo g. 4, LT-01122 Vilnius
Įmonės kodas: 300100459
Ne PVM mokėtojas
Atsiskaitomoji sąskaita Nr.
LT08 7300 0100 8936 0580
AB bankas „Swedbank"
Banko kodas 73000

Viešosios įstaigos „Bažnytinio paveldo muziejus" įstatus, įregistruotus Juridinių asmenų registre 2022 m. gegužės 26 d. atsisiųsite, paspaudę čia.

Prašymas pervesti 1,2 procentus pajamų mokesčio
Kviečiame paremti muziejų pagal LR Labdaros ir paramos įstatymą, neskiriant paramai papildomų Jūsų lėšų!
Pagal LR Labdaros ir paramos įstatymą kiekvienas Lietuvos pilietis iki 1,2 proc. valstybei sumokėto gyventojų pajamų mokesčio gali skirti pasirinktai organizacijai. Norintys suteikti šią paramą Bažnytinio paveldo muziejui turi užpildyti formą FR0512. Šiemet gyventojų pajamų mokesčio dalies skyrimo paramai terminas yra iki gegužės 1 d. per EDS Instrukcija, kaip skirti pajamų mokesčio dalį elektroniniu būdu rasite ČIA.
Prašyme nurodoma:
Paramos gavėjas: VšĮ „Bažnytinio paveldo muziejus"
Paramos gavėjo kodas: 300100459
Paramos gavėjo registracijos adresas: S. Skapo g. 4, LT-01122, Vilnius
Prašymų blankus ir daugiau informacijos taip pat galite rasti:
gyvenamosios vietos mokesčių inspekcijoje;
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos interneto svetainėje adresu https://www.vmi.lt/

 


MUZIEJAUS VEIKLĄ FINANSUOJA

Vilniaus Akivyskupija
 
 

 

Informaciniai rėmėjai

           bernardinai.lt        
             

Rėmėjai

       Domus Maria