Doc. dr. Mintauto Čiurinsko paskaita „Šv. Kazimieras ir Vilnius“

2018 10 09


2018 m. spalio 9 d. Bažnytinio paveldo muziejuje vyko senosios raštijos tyrėjo doc. dr. Mintauto Čiurinsko paskaita „Šv. Kazimieras ir Vilnius: šventojo princo gyvenimo pabaiga ir ankstyviausias gerbimo etapas“. Renginys buvo skirtas paminėti 560-ąsias šv. Kazimiero gimimo metines.

Šv. Kazimieras, antrasis Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Kazimiero Jogailaičio ir Elžbietos Habsburgaitės sūnus, gimė Krokuvoje 1458 m. spalio 3 dieną. Auklėtas kaip būsimasis karalius, Kazimieras taip ir nespėjo užimti sosto, tačiau tapo Lietuvos šventuoju globėju. Jo gerbimo istorija neatsiejama nuo tarptautinių kultūrinių ryšių, sujungusių Lietuvą su kitomis krikščioniškojo pasaulio valstybėmis. Europos kultūros paveldo metų tema ragina kalbėti apie praeities ir ateities sąsajas, kurios išryškėja tikinčiųjų pagarbą šv. Kazimierui įamžinusiuose kultūros paveldo objektuose. Tačiau kaip karalaičio gerbimo istorija atskleidžiama seniausiuose žinomuose tekstuose?

Dr. Mintauto Čiurinsko tyrinėti rašytiniai šaltiniai pasakoja apie paskutinius Kazimiero metus Vilniuje, mirtį, laidotuves buvusioje Vilniaus katedros Karališkojoje koplyčioje ir po jų neišblėsusią šventumo šlovę. Ankstyviausi gerbimo pėdsakai atskleidžia šventojo kulto atsiradimą Vilniaus katedroje, įvykius, kurių fone buvo pradėta karalaičio kanonizacijos byla, ir šio proceso pirmojo etapo eigą 1517–1521 metais.

Rėmėjai: Vilniaus arkivyskupija, Kultūros paveldo departamentas prie LR kultūros ministerijos

Daugiau informacijos: tel. 8 5 269 7800, el. p. muziejus@bpmuziejus.lt


Rėmėjai

Vilniaus Akivyskupija   
   
     
   

 

Informaciniai rėmėjai

       LRT            bernardinai.lt