Vaidotas Žukas

Nukryžiuotasis ir du votai, 2015

Dailininkas, žurnalistas, kolekcininkas Vaidotas Žukas gimė 1956 m. Kaune. 1974–1979 m. studijavo tapybą LTSR valstybiniame dailės institute, tačiau už antisovietinį atsiliepimą buvo pašalintas ir negalėjo eksponuoti savo darbų oficialiose parodose. Į Dailininkų sąjungą menininkas priimtas 1988 m., 2000 m. jam buvo įteiktas Vilniaus dailės akademijos diplomas.

Dar 1985 m. Lietuvos pranciškonų prašymu Vaidotas Žukas sukūrė liturginės tekstilės ciklą, kiek vėliau Viliaus Orvido užsakymu nutapė Kryžiaus kelio stotis, 1988 m. sukūrė freskas Gaidžio Švč. Mergelės Marijos koplyčioje. Žemaitijoje menininkas su šeima rinko bažnyčioms nebereikalingas liturgines vertybes, jas restauravo ir sukaupė sakralaus meno kolekciją. Nuo 1990 m. V. Žukas dirbo žurnalistu ir redaktoriumi, įkūrė „Mažąją studiją“ ir jai vadovavo iki 1996 m., yra parengęs kelis šimtus radijo laidų Šventojo Rašto ir teologinėmis temomis. 2001 m. Vilniuje atidarė savo vardu pavadintą dailės galeriją. Menininkas kuria įvairių žanrų dailę: molbertinę tapybą, freskas, grafiką, žiestą ir reljefinę keramiką, juvelyriką. Jo darbuose ryški religinė tematika; pavyzdžiui, 2016 m. surengtoje jubiliejinėje parodoje eksponuota 60 keramikinių votų – padėkos Viešpačiui ženklų. Nuo 2015 m. Vaidoto Žuko dovanotų tapybos, keramikos darbų, koliažų, piešinių ekspozicija pristatoma Alantos dvaro galerijoje.

Pasirinkimas tarp menininko ir krikščionio yra skausmingas, bet būtinas – renkuosi abejojančio egzistencialisto kūrybingą, gerą meną, bet atmetu praktikuojančio krikščionio sukurtą banalybę, „chaltūrą“.

Dievas nesukūrė žmogaus būti krikščionimi. Jis sukūrė žmogų būti kūrybingu, „pagal savo paveikslą ir panašumą“. Iki Kristaus menas pasaulyje jau buvo galingas ir dvasingas, ir dar didelis klausimas, koks periodas menui buvo reikšmingesnis – iki Kristaus ar po Kristaus. Gal tik tai, kad ikikristinio meno labai daug buvo išnaikinta.

Iš Bažnyčios istorijos žinome, kad visais laikais ji stengėsi lyg ir pasisavinti meną – arba tu su mumis, arba tu dar neatverstas klaidatikis. Du tūkstančius metų taip buvo. Ir kokia laimė, kad mes gyvename po Vatikano II Susirinkimo! Paulius VI pirmasis „paleido meną iš Bažnyčios globos“ ir paskelbė, kad „menui užtenka paties savęs“.
Ištrauka iš pokalbio su Gediminu Kajėnu (2010)

Rėmėjai

Vilniaus Akivyskupija   
   
     
   

 

Informaciniai rėmėjai

       LRT            bernardinai.lt