Andrius Zakarauskas

Šv. Motinos Teresės portretas, 2017

Tapytojas Andrius Zakarauskas gimė 1982 m. Kaune. 2005 m. Vilniaus dailės akademijoje baigė tapybos bakalauro, 2010 m. – magistrantūros studijas. 2009 m. laimėjo „Jaunojo tapytojo prizo“ konkursą, 2011 m. – LR Kultūros ministerijos įsteigtą „Jaunojo kūrėjo apdovanojimą“. Dėsto tapybą Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultete.

Andriaus Zakarausko kuriami siužetai fragmentuoti, vaizuojamos figūros ar objektai nėra iki galo apibrėžti, veikiau atpažįstami. Daug dėmesio skiriama koloritui, potėpiui. Gana dažnai šio autoriaus kūriniuose galima pastebėti religinius motyvus. Pasak Zakarausko, jo paveiksluose visuomet buvo svarbios religinės nuorodos, pereinančios į kitas nuorodas, padedančios nagrinėti ideologijos, propagandos ar kitas menininką dominančias temas. Dailininkas atkreipia dėmesį ir į Biblijos siužetų vizualumą ir universalumą, galimybę juos nuolatos permąstyti, pritaikyti šiuolaikinės visuomenės kontekste.

Man religinė tematika visada buvo svarbi ir įdomi. Ji reiškiasi įvairiausiomis formomis, kad ir paveiksluose. Užsakymas Visų Šventųjų bažnyčiai nutapyti Motinos Teresės portretą realiai gimė iš bičiulystės. Ir būtent „užsakymo“ dalis mane jame ir baugino, juk iki tol visą laiką kūriau tik tai, kas įdomu man. Baugino ir faktas, kad tas paveikslas skirtas bažnyčiai, kur žmonės eina ne žiūrėti į paveikslus, o melstis. Pats principas, kai paveikslas skiriamas maldai, – labai išskirtinis reikalas. Be to, jo apačioje, rėmuose įtaisytos trečio laipsnio relikvijos – drabužio skiautė... Tai tiesiog visai kitoks darbas.

O pats religinių motyvų siužetas ar nuorodos į jį ėjo per visus mano darbus. Pavyzdžiui, 2014 metais rengiau parodą pavadinimu „Vardan“: vardan to kažko aukštesnio negu esu aš kaip tapytojas. „Vardan“ taip pat turi daug asociacijų: vardan Dievo tėvo, vardan tos Lietuvos, – galiausiai, vardan kažko tokio svarbesnio negu tu ar aš. Tada suvokiau tapybą, kaip kažką aukštesnio, tapytojo profesiją kaip kažką svarbaus ir ypatingo, bet ne tam, kad save aukštinčiau, kaip asmenį. Ir tuomet naudojau nuorodas į religinę tematiką šiai kompozicijos temai plėtoti, kartu su ideologiniu menu [...] O susitikimai su religiniu menu atėjo per bičiulystę, todėl tapo dar svarbesniais.
Ištrauka iš pokalbio pristatant paveikslą, sukurtą operos „Samsonas ir Dalila“ plakatui (2017)

Rėmėjai

Vilniaus Akivyskupija   
   
     
   

 

Informaciniai rėmėjai

       LRT            bernardinai.lt