Sigita Maslauskaitė-Mažylienė

Apsilankymas, 2014

Dailininkė ir menotyrininkė Sigita Masauskaitė-Mažylienė gimė 1970 m. Vilniuje. 1990–1996 m. studijavo tapybą Vilniaus dailės akademijoje, 1997–2000 m. – bažnytinį paveldą Popiežiškajame Grigaliaus universitete Romoje. Yra Lietuvos dailės istorikų draugijos ir Lietuvos dailininkų sąjungos narė, Vilniaus dailės akademijos ir Vilniaus universiteto dėstytoja, Vilniaus arkivyskupijos menotyrininkė, nuo 2009 m. – Bažnytinio paveldo muziejaus direktorė.

Sigitos Maslauskaitės-Mažylienės tapybos stilius priskiriamas lietuviškajam ekspresionizmui, tačiau pasirenkamos temos ir kompozicijos dažnai siejamos su baroko sakralinės tapybos raiška. Lietuviams dailininkams gana neįprastas dėmesys tradicinei krikščioniškai ikonografijai; pati menininkė yra pastebėjusi, kad  šventųjų atvaizdus atrado kaip kitą pasakojimą, alternatyvų niūrokai lietuviškos tapybos mokyklai. Pastaraisiais metais parodose pristatytų paveikslų personažai – tai šventieji, biblinių epizodų veikėjai, tarsi nužengę iš bažnyčių ir vienuolynų freskų, tačiau kartu su jais krikščioniškas vertybes šiandieninių problemų kontekste skatina permąstyti pabėgėliai, tremtiniai ir marginalizuojamos visuomenės grupės.

Tiesa, nė vienam savo nutapytam šventajam dar nenupiešiau aureolės. Mano šventieji – visų pirma žmonės. Juk tokie jie ir buvo – nuodėmingi ir klystantys, pažeisti ir klumpantys. Net ir apaštalai, akis į akį regėję Dievą, su juo kalbėję ir valgę, ir tie – išduoda, palieka, abejoja… Tapydama šventuosius nevengiu tamsių spalvų tirštumo, taip man geriau sekasi kalbėti apie šventuosius personažus. Kita vertus, vis dažniau atrodo, kad visi menininkai trokšta kurti šviesiai ir gražiai. Tai tam tikra siekiamybė. Iš pradžių, priklausomai nuo aplinkos ar mokyklos, tą siekį norisi ignoruoti, neigti, galbūt norisi provokuoti, patraukti dėmesį, priversti žiūrovą atsigręžti… Vėliau pradedi trokšti priešingų dalykų. Aš ir pati, žavėdamasi Rembrandt‘o, Soutine‘o darbuose glūdinčia tirštuma, vidiniu dramatizmu, labai trokštu nutapyti kažką šviesaus, skaidraus, paprastai tariant, gražaus…
Ištrauka iš pokalbio su Gediminu Kajėnu (2013)

Rėmėjai

Vilniaus Akivyskupija   
   
     
   

 

Informaciniai rėmėjai

       LRT            bernardinai.lt