Liucija Kvašytė

God Save the Punks, 2016

Mados dizainerė ir stilistė Liucija Kvašytė gimė Vilniuje, 2010–2016 m. studijavo kostiumo dizaino specialybę Vilniaus dailės akademijoje, šiuo metu tęsia doktorantūros studijas. „Jaunojo dizainerio prizo“ laimėtoja mados dizaino kategorijoje yra dalyvavusi Londono, Rygos, Talino mados savaitėse, taip pat kuria kostiumus teatro ir šokio spektakliams.

2016 m. dizainerė pristatė magistro studijų baigiamąją kolekciją „God Save the Punks“ (angl. „Dieve, saugok pankus“), kurioje per šiuolaikinį vyrišką kostiumą nagrinėjo bažnytinio meno ir pankų subkultūros vizualinio paveldo sąveiką. Kostiumuose ryškius subkultūros elementus papildė tikėjimo ženklai: pavyzdžiui, juodą baikerio švarką papuošė votai, iš lopų susiūtą megztinį – išsiuvinėta Šventojo Rašto eilutė, avalynė kurta kaip kerzinio bato ir pirmųjų krikščionių nešioto apavo mišinys. 2018 m., minint lietuviškosios skautijos šimtmetį, buvo pristatyta Liucijos Kvašytės kolekcija „Budėk“, įkvėpta krikščioniško skautų judėjimo ir primenanti jo narių uniformoms būdingus kostiumo elementus.

Magistriniame darbe norėjau nagrinėti man asmeniškai aktualią šiuolaikinės krikščioniškumo sampratos ir jos vizualizacijos temą. Todėl siekdama sujungti bažnytinio paveldo ir pankų subkultūros paveldą, nagrinėjau šioms sritims būdingus reiškinius ir temas. Matyt sunkiausia ir buvo atsirinkti detales bei vaizdinius iš tokios neišsemiamos temos kaip bažnytinis menas, juk čia telpa ir architektūra, taikomasis menas, liturginiai rūbai, simboliai, audiniai ir atlikimo technikos. Tas pats ir su pankų subkultūros paveldu – norėjau panką pateikti kaip drąsų individą, ieškantį išeities iš pilkos visuomenės normų. Todėl pagrindinis tyrimo klausimas – kokiomis teorinėmis nuostatomis bei praktiniais metodais remiantis, galima transformuoti ir panaudoti skirtingos ir net prieštaringos kilmės kultūrinio paveldo elementus šiuolaikinei vartosenai, siekiant deramai reprezentuoti kostiumo autoriaus tikėjimą ir įsitikinimus bei skatinti tikintįjį atsakingai reprezentuoti religinius įsitikinimus.
Ištrauka iš magistro studijų baigiamosios kolekcijos aprašo (2016)

Rėmėjai

Vilniaus Akivyskupija   
   
     
   

 

Informaciniai rėmėjai

       LRT            bernardinai.lt