Diskusija „Šiuolaikinis menas Lietuvos bažnyčiose?“

2020 02 05

2020 m. sausio 29 d. Vilniaus arkivyskupijos Bažnytinio paveldo muziejuje vyko diskusija „Šiuolaikinis menas Lietuvos bažnyčiose?“, skirta aptarti šiuolaikinę architektūrą ir meną Lietuvos bažnyčiose. Diskusija buvo surengta parodos „Šiuolaikinio meno keliai į bažnyčias: 1990–2019“ kontekste. Pristatytos aktualios temos problemos užsakovų, architektų, menininkų ir menotyrininkų lūpomis.

Šiuolaikinio sakralaus meno situacija Lietuvoje problematiška: šiuolaikinio meno kūrėjai ir mėgėjai nėra linkę jo ieškoti bažnyčiose, o tikintieji maldos namų erdvėje atsirandančius naujus kūrinius neretai mato kaip iššūkį Bažnyčios tradicijai. Dėl šios įtampos kokybiški, gilias menininkų ir užsakovų intencijas išreiškiantys šiuolaikinio meno kūriniai sunkiai skynėsi kelią į Lietuvos bažnyčias. Atrodytų, kad jį tiesti stengėsi vos keletas atsidavusių entuziastų, o kiekvienas bažnyčių erdvę pasiekęs ir joje išlikęs kūrinys galėjo atsirasti tik laimingai sutapus autoriaus ir užsakovo intencijoms.

Ką menininkui reiškia iššūkis kurti Bažnyčiai? Kaip liturgijai skirti kūriniai gali būti vertinami pasaulietiniame šiuolaikinio meno kontekste? Kokius pokyčius galima įžvelgti kalbant apie Bažnyčios ir meno pasaulio bendradarbiavimą per tris Nepriklausomybės dešimtmečius? Ką dabartinio sakralaus meno raida leidžia pasakyti apie Lietuvos visuomenę? Šie diskusijoje keliami klausimai – tik pirmasis žingsnis, kuris, tikimės, paskatins ir tikinčiuosius, ir šiuolaikinio meno žinovus domėtis iki šiol mažai pažįstama tema.

Diskusijoje dalyvavo: kunigai Aušvydas Belickas ir Mindaugas Slapšinskas OP, Dubingių Šv. Jurgio bažnyčios mecenatė Aurelija Rusteikienė, architektai dr. Tomas Grunskis, dr. Julija Reklaitė, menotyrininkės dr. Algė Andriulytė, dr. Tojana Račiūnaitė, skulptorius Vladas Urbanavičius, dailininkai Andrius Zakarauskas, Vaidotas Žukas. Diskusiją moderavo dr. Sigita Maslauskaitė-Mažylienė. 

Daugiau informacijos: tel. 8 5 269 7803, muziejus@bpmuziejus.lt
Organizatorius: Bažnytinio paveldo muziejus

Rėmėjai: Vilniaus arkivyskupija, Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

 


Rėmėjai

Vilniaus Akivyskupija   
   
     
   

 

Informaciniai rėmėjai

       LRT            bernardinai.lt