Varpai iš Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčios

Vilniaus meistras Karolis Gotlybas Šparas (Carl Gottlieb Sparr) 1733 m. nuliejo du skirtingo dydžio varpus Vilniaus senosios regulos karmelitų Visų Šventųjų bažnyčiai.

Didysis bažnyčios varpas buvo pašventintas pranašo Elijo vardu, todėl vienoje jo pusėje ant liemens išlietas reljefas, vaizduojantis pranašą Eliją su ugniniu kalaviju rankoje. Kitoje liemens pusėje įkomponuota Jėzaus Nukryžiavimo scena su Dievo Motinos, šv. evangelisto Jono ir šv. Marijos Magdalenos figūrėlėmis. Varpą puošia skirtingo pločio barokinės ornamentų juostos, jas papildo gana ilgi priklausomybę ir liejimo datą nurodantys, karmelitų devizą ir skambinimo paskirtį primenantys įrašai. Ant didžiojo varpo yra ir meisto K. G. Šparo signatūra.

Mažesnysis varpas dėl nežinomų priežasčių 1912 m. perlietas iš naujo, bet perliejant buvo panaudotos kai kurios ankstesnio dekoro formos. Viena varpo pusė papuošta senosios regulos karmelitų vienuolijoje ypač gerbiamos vienuolės šv. Marijos Magdalenos de Paci reljefiniu atvaizdu, kita pusė – Jėzaus Nukryžiavimo scena. Ant instrumento esantys įrašai rodo varpo priklausomybę karmelitams ir perliejimo autorystę bei datą.

1966 m. iš viso trys Visų Šventųjų bažnyčios varpai buvo nukabinti ir perkelti į Vilniaus arkikatedros varpinę. Mažiausias ir seniausias iš jų 2002 m. atiduotas atšventintai Vilniaus Šv. Baltramiejaus bažnyčiai, o kiti du nuo 2009 m. eksponuojami Bažnytinio paveldo muziejuje.

Varpas
Karolis Gotlybas Šparas (Carl Gottlieb Sparr)
Vilnius, 1733 m.

Įrašai: “ZELO ZELA[T]VS SVM PRO DOMINO / A. D. 1733 DIE IVNII 23 VILNAE AD AEDES S[ANCTORVM] O[MNIVM]”, 
„S[ANCTUS] P[ATER?] / ELIA”, 
“DA PACEM DOMINE IN DIEBVS NOSTRIS”, 
“GRZESZNYCH WZYWAM DO POKVTY WOLAIAC KAZDEY MINVTY PLACZE RZEWNO VMARLEGO ANIE BEDE ZA PEWNEGO / ME FECIT CAROL GOTTLIEB SPARR VILNAE”

Varpas
V. Ferskis, Piasečna, Lenkija (?), 1912
(perlietas 1733 m. Karolio Gotlybo Šparo varpas)

Įrašai: “CONVENTVS VILNENSIS SANCTORVM OMNIVM ORDINIS CARMEILTARVM (!) A[NTIQUAE] R[EGULARIS] O[BSERVANTIAE] A. D. 1733”, 
“1912 R. LAŁ. W. FERSKI W PIASECZNIE”

MUZIEJAUS VEIKLĄ FINANSUOJA

Vilniaus Akivyskupija
 

 

Informaciniai rėmėjai

       LRT            bernardinai.lt