Dr. Dariaus Barono paskaita „Paulius Alšėniškis: eretikų kūjis ar seno sukirpimo katalikas?“

2017 m. lapkričio 7 d. Bažnytinio paveldo muziejuje vyko Lietuvos istorijos instituto istoriko dr. Dariaus Barono paskaita „Paulius Alšėniškis: eretikų kūjis ar seno sukirpimo katalikas?“

Paulius Alšėniškis – lietuvių kunigaikščių Alšėniškių (kadaise buvusių stačiatikių) ir seniau išmirusių giminių (Manvydų, Sudimantų) atstovas. Būdamas dar labai jaunas, nesulaukęs 27 m. amžiaus, buvo paskirtas Lucko vyskupu ir pasižymėjo kaip energingas vyskupijos administratorius. Būtent Pauliaus Alšėniškio iniciatyva 1515 m. sušauktas pirmasis Lietuvos istorijoje vyskupijos sinodas, o 1522 m. atlikta pirmoji vyskupijos vizitacija. Nors Vilniaus vyskupo soste praleido beveik du dešimtmečius (1536–1555) ir sušaukė net keturis sinodus, dvasininkas labiau prisimenamas ne kaip uolus ganytojas, o budrus Katalikų bažnyčios teisių sergėtojas. Paulius Alšėniškis rūpinosi, jog būtų nugriauta stačiatikių cerkvė Kaune bei gavo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Senojo leidimą iškviesti eretiką Abraomą Kulvietį į vyskupo teismą. Be to, jog vyskupas buvo reformacijos priešininkas, jį galime vadinti ir tikru Renesanso žmogumi, kuris buvo neabejingas mokslui ir menui: kaupė asmeninę biblioteką, inicijavo lietuviškais herbais papildyto Lenkijos herbyno sudarymą, domėjosi tėvynės istorija. 

Renginio organizatorius: Bažnytinio paveldo muziejus
Rėmėjai: Lietuvos kultūros taryba (paskaitos įrašo parengimas)


Rėmėjai

Vilniaus Akivyskupija   
   
     
   

 

Informaciniai rėmėjai

       LRT   delfi.lt    bernardinai.lt