Prof. dr. Vaidos Kamuntavičienės paskaita „Jurgis Bialozoras: uolus Bažnyčios ir valstybės tarnas“

2017 m. gruodžio 12 d. Bažnytinio paveldo muziejuje vyko istorikės, Kauno Vytauto Didžiojo universiteto profesorės Vaidos Kamuntavičienės paskaita „Jurgis Bialozoras: uolus Bažnyčios ir valstybės tarnas“

Vilniaus vyskupas Jurgis Bialozoras nepasižymėjo išskirtine kilme. Nepaisant to, pastarasis sparčiai kilo tiek bažnytinės, tiek valstybinės karjeros laiptais. Jurgis Bialozoras labiausiai  prisimenamas kaip žymiausias XVII a. vyskupas valstybininkas, kadangi stengėsi nepraleisti nė vieno Respublikos seimo, dalyvavo įvairių komisijų darbe ir net panaudojo Bažnyčios turtą krašto gynybai. 1655–1667 m. Abiejų Tautų Respublikos – Rusijos karo metu, Rusijos kariuomenei užėmus Vilnių, išsaugojo šv. Kazimiero relikvijas, kapitulos archyvą, dalį katedros lobyno bei savo lėšomis samdė kariuomenės būrius. Be to, vyskupui priskiriami nuopelnai ir už taikos ir ramybės atkūrimą valstybės viduje, numalšinant maištaujančių karių konfederaciją. Nors jam Vilniaus vyskupo titulas priklausė tik ketverius metus (1661–1665), tačiau vyskupavimas itin sudėtingu laikotarpiu suteikė ne vieną galimybę pasižymėti kaip uoliam Bažnyčios ir valstybės tarnui. Už lojalumą Jurgiui Bialozorui atsidėkojo net pats karalius Jonas Kazimieras, vienintelį kartą Vilniaus vyskupų istorijoje dalyvaudamas iškilmingose vyskupo pareigų užėmimo iškilmėse. . 

Renginio organizatorius: Bažnytinio paveldo muziejus
Rėmėjai: Lietuvos kultūros taryba (paskaitos įrašo parengimas)


Rėmėjai

Vilniaus Akivyskupija   
   
     
   

 

Informaciniai rėmėjai

       LRT            bernardinai.lt