Dr. Mindaugo Paknio paskaita „Mikalojus Steponas Pacas: karjeristas ar vyskupas iš pašaukimo?“

2018 m. sausio 16 d. Bažnytinio paveldo muziejuje vyko istoriko, humanitarinių mokslų daktaro Mindaugo Paknio paskaita „Mikalojus Steponas Pacas: karjeristas ar vyskupas iš pašaukimo?“.

Vilniaus vyskupas Mikalojus Steponas Pacas buvo kilęs iš įtakingos LDK giminės, didžiausio klestėjimo pasiekusios XVII a. II p. Šio vyskupo biografiją žymi keletas išskirtinių detalių, nebūdingų ganytojo pirmtakams. Jis ryžosi tapti dvasininku tik gana vėlyvo amžiaus – eidamas 47-uosius gyvenimo metus. Iki tol M. S. Pacą galime prisiminti kaip gana sėkmingą valstybės tarnautoją, karaliaus dvariškį, patikimą pasiuntinį į seimą, Trakų vaivadą bei santuokos įžadus priėmusį vyrą. Tačiau spartus kopimas karjeros laiptais įstrigo, be to, nesisekė ir asmeninis gyvenimas. Galbūt dėl šių, o gal dėl kitų, mums nežinomų priežasčių senatorius Pacas pasuko pašaukimo keliu. Vis dėlto ir šis gyvenimo etapas nebuvo lengvas. Dėl užsitęsusių ginčų su Vilniaus katedros kapitula, kuri visokeriopai priešinosi būsimo vyskupo paskyrimui, Paco ganytojiška veikla truko tik dvejus metus (1682–1684).

Renginio organizatorius: Bažnytinio paveldo muziejus
Rėmėjas: Lietuvos kultūros taryba (paskaitos įrašo parengimas)


Rėmėjai

Vilniaus Akivyskupija   
   
     
   

 

Informaciniai rėmėjai

       LRT            bernardinai.lt