Renginių ciklas „Kijevo krikščionybės skaitiniai Vilniuje“

2023 m. minimas Vilniaus 700 metų jubiliejus ir 400-osios šv. Juozapato Kuncevičiaus (apie 1580–1623) kankinystės metinės. Šios sukakties proga Lietuvos Respublikos Seimui paskelbus 2023-iuosius šventojo Juozapato metais, Vilniaus arkivyskupijos Bažnytinio paveldo muziejus kviečia į renginių ciklą „Kijevo krikščionybės skaitiniai Vilniuje“. Visus metus truksiantys renginiai leis pažinti šventojo Juozapato asmenį, jo epochą, rusėnišką Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės dėmenį, istorinius ir kultūrinius Ukrainos ir Lietuvos ryšius. Renginių cikle – mokslininkų paskaitos, diskusijos Bažnytinės unijos ir unitiško kultūros paveldo klausimais, ekskursijos Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčioje. Šv. Juozapato metų kulminacija taps 2023-iųjų rudenį atidaroma tarptautinė paroda „Tegul visi bus viena. Šv. Juozapato Kuncevičiaus kankinystei – 400“. 

1623 m. lapkričio 12 d. Vitebske nukankintas Juozapatas Kuncevičius – šventasis, sujungęs Vilnių su Ukraina, Kijevą su Roma. Bazilijonų ordinas, prie kurio įkūrimo jis prisidėjo, tapo neatsiejama Vilniaus istorijos, kultūros, religinio gyvenimo dalimi. Gimęs dabartinės Ukrainos teritorijoje (Voluinės Volodymyre), Vilniuje jis subrendo kaip iškilus dvasininkas, pasišventęs krikščionių Bažnyčios vienybei. Kartu su būsimu Kijevo metropolitu Josifu Veljaminu Rutskiu 1617 m. šv. Juozapatas įkūrė Šv. Bazilijaus Didžiojo ordiną, prisidėjusį prie daugiatautės Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūros formavimosi bei modernios visuomeninės raidos. 

„Kijevo krikščionybės skaitiniai Vilniuje“ 

Programa

2022 m. spalio mėn. 25 d. dr. Genė Kirkienė „Kaip ir kodėl Ukrainos krikščionybę savinasi Maskovija?“ 
2022 m. lapkričio mėn. 9 d. dr. Darius Baronas „Kijevo Rusios krikščionybė“
2022 m. gruodžio mėn. 7 d. kun. dr. Nazar Zators’kyy (Fribūras, Šveicarija) „Florencijos sąjungos recepcija Kijevo metropolijoje 1439–1501: kontekstai ir interpretacijos“
2023 m. sausio mėn. 25 d. Dr. Ivan Almes, dr. Taras Shmanko (Ukrainos katalikiškas universitetas) „Kijevo krikšionybės ir ankstyvųjų modernių laikų Unijos identitetas“
2023 m. vasario mėn. 22 d. dr. Ina Kažuro „Bazilijonų vienuolija ir knygų spauda“
2023 m. kovo mėn. 1 d. dr. Rūta Janonienė „Bazilijonų vienuolynai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje“
2023 m. balandžio mėn. 19 d. diskusija „Kaip atpažinti unitišką ikoną?“m dalyvauja: dr. Jurgita Kristina Pačkauskienė, dr. Tojana Račiūnaitė, dr. Dalia Tarandaitė; diskusiją moderuoja dr. Irena Vaišvilaitė
2023 m. gegužės mėn. 10 d. dr. Darius Baronas „Metropolitas Izidorius – rusėnų kardinolas“
2023 m. birželio mėn. dr. Aldona Vasiliauskienė Ekskursija po Vilniaus Bazilijonų vienuolyno ansamblį
2023 m. rugsėjo mėn. 20 d. dr. Mintautas Čiurinskas „Pirmasis išspausdintas šv. Juozapato Kuncevičiaus gyvenimo aprašymas – J. Morochovskio ir J. B. Rutskio Pasakojimas (1524)“
2023 m. spalio mėn. 4 d. dr. Jolita Liškevičienė  „Šv. Juozapatui Kuncevičiui skirti leidiniai, išspausdinti Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje“

2023 m. spalio mėn. 18 d. dr. Tojana Račiūnaitė „Šv. Juozapato Kuncevičiaus relikvijos“
2023 m. lapkričio mėn. Dr. Sigita Maslauskaitė „Šv. Juozapato Kuncevičiaus kultas ir atvaizdai Romoje“
2023 m. gruodžio mėn. disputas „Bažnytinės Unijos iššūkis“, dalyvauja dr. Liudas Jovaiša, prof. dr. Alfredas Bumblauskas, dr. Darius Baronas

Renginių ciklas yra www.700vilnius.lt programos dalis.

Renginiai nemokami. Maloniai kviečiame! Tiesioginę renginių transliaciją bus galima stebėti muziejaus feisbuko paskyroje. Daugiau informacijos ir registracija į paskaitą tel. +370 5 269 7800, el. p. muziejus@bpmuziejus.lt.
Rėmėjai

Vilniaus Akivyskupija   
   
     
   

 

Informaciniai rėmėjai

       LRT            bernardinai.lt