Tęsiasi renginių „Kijevo krikščionybės skaitiniai Vilniuje“ ciklas

Šiemet švenčiame Vilniaus 700 metų jubiliejų ir minime 400-ąsias Lietuvą ir Ukrainą siejančio šv. Juozapato Kuncevičiaus kankinystės metines. Šį rudenį tęsiame 2022 metų spalį prasidėjusius šventojo Juozapato laikmečiui ir kontekstui pažinti skirtus renginius. Dabar galima apžiūrėti ir šv. Juozapatui skirtą lauko parodą ant katedros šoninio fasado, o nuo rugsėjo 29 d. kviečiame į šių jubiliejaus metų kulminaciją muziejuje – tarptautinę parodą „Tegul visi bus viena. Šv. Juozapato Kuncevičiaus kankinystei – 400“.

Renginių ciklas skirtas pažinti šventojo Juozapato (apie 1580–1623) asmenį, jo epochą, rusėniškąjį Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės dėmenį, istorinius ir kultūrinius Ukrainos ir Lietuvos ryšius. Paskaitas šiomis temomis muziejuje skaitys dr. Jolita Liškevičienė, dr. Tojana Račiūnaitė, dr. Mintautas Čiurinskas, dr. Sigita Maslauskaitė-Mažylienė, o gruodį renginių ciklą užbaigs dr. Liudo Jovaišos, prof. dr. Alfredo Bumblausko ir dr. Dariaus Barono diskusija.

1623 m. lapkričio 12 d. Vitebske nukankintas Juozapatas Kuncevičius sujungė Vilnių su Ukraina, Kijevą su Roma. Bazilijonų ordinas, prie kurio įkūrimo jis prisidėjo, tapo neatsiejama Vilniaus istorijos, kultūros, religinio gyvenimo dalimi. Gimęs dabartinės Ukrainos teritorijoje (Voluinės Vladimire), Vilniuje jis subrendo kaip iškilus, krikščionių Bažnyčios vienybei pasišventęs dvasininkas. Kartu su būsimu Kijevo metropolitu Juozapu Benjaminu Rutskiu 1617 m. šv. Juozapatas įkūrė Šv. Bazilijaus Didžiojo ordiną, kuris prisidėjo prie daugiatautės Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūros formavimosi bei modernios visuomenės raidos. 

„Kijevo krikščionybės skaitiniai Vilniuje“  
Programa 

2023 m. gruodžio 7 d. 18 val. diskusija „Bažnytinės Unijos iššūkis“, dalyvauja dr. Darius Baronas, prof. dr. Alfredas Bumblauskas, dr. Liudas Jovaiša  

Tiesioginę renginių transliaciją bus galima stebėti muziejaus Facebook paskyroje.
Renginiai nemokami. Maloniai kviečiame!

Ankstesnių paskaitų įrašus galite rasti muziejaus Youtube paskyroje. 

Paskaitų įrašai: 

2022 m. spalio 25 d. dr. Genė Kirkienė „Kaip ir kodėl Ukrainos krikščionybę savinasi Maskovija?“ 
2022 m. lapkričio 9 d. dr. Darius Baronas „Kijevo Rusios krikščionybė“
2022 m. gruodžio 7 d. kun. dr. Nazar Zators’kyy (Fribūras, Šveicarija) „Florencijos sąjungos recepcija Kijevo metropolijoje 1439–1501: kontekstai ir interpretacijos“

2023 m. sausio 25 d. Dr. Ivan Almes (Ukrainos katalikiškas universitetas) „Vilnius – Kyjivas – Maniavos Skitas: Ankstyvųjų Naujųjų laikų Kyjivo metropolijos vienuolynų reformos“

2023 m. vasario 22 d. dr. Ina Kažuro „Bazilijonų vienuolija ir knygų spauda“

2023 m. kovo 1 d. dr. Rūta Janonienė „Lietuvos bazilijonų provincijos architektūros ir dailės paveldo likimai“
2023 m. gegužės 3 d. diskusija „Kaip atpažinti graikų apeigų katalikų ikoną?“ dalyvauja: dr. Jurgita Kristina Pačkauskienė, Dalia Tarandaitė, Karolina Bukovskytė; diskusiją moderuoja dr. Irena Vaišvilaitė

2023 m. gegužės 10 d. dr. Darius Baronas „Metropolitas Izidorius – rusėnų kardinolas“
2023 m. spalio 4 d. 18 val. dr. Jolitos Liškevičienės paskaita  „Šv. Juozapatui Kuncevičiui skirti leidiniai, išspausdinti Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje“
2023 m. spalio 18 d. 18 val. dr. Tojanos Račiūnaitės paskaita   „Šv. Juozapato Kuncevičiaus relikvijos“
2023 m. lapkričio  8 d. 18 val. dr. Mintauto Čiurinsko paskaita   „Pirmasis išspausdintas šv. Juozapato Kuncevičiaus gyvenimo aprašymas – J. Morochovskio ir J. B. Rutskio Pasakojimas (1624)“
2023 m. lapkričio 22 d. 18 val. dr. Sigitos Maslauskaitės-Mažylienės paskaita   „Šv. Juozapato Kuncevičiaus kultas ir atvaizdai Romoje“ (transliuojama nuotoliu)

Renginys yra Šv. Juozapato metų ir www.700vilnius.lt programų dalis.
Projektą remia LR kultūros ministerija.
Muziejaus veiklą finansuoja Vilniaus arkivyskupija ir Lietuvos kultūros taryba.MUZIEJAUS VEIKLĄ FINANSUOJA

Vilniaus Akivyskupija
 
 

 

Informaciniai rėmėjai

           bernardinai.lt        
             

Rėmėjai

       Domus Maria