Tarptautinė paroda „Dvylika. Iliustracijos ir komiksai“

Parodoje pristatomi pirmieji Jėzaus Kristaus mokiniai, vadinami apaštalais (gr. apostolos – pasiuntinys). Naujajame Testamente skaitome, kad pirmiausia Jėzus pašaukė dvylika: Petrą, Jokūbą Vyresnįjį, Joną, Andriejų, Pilypą, Baltramiejų, Matą, Tomą, Jokūbą Jaunesnįjį, Judą Tadą, Simoną ir Judą Iskarijotą. Tačiau apaštalų buvo daugiau: išdaviką Judą pakeitė išrinktas apaštalas Motiejus, o aistringas krikščionybės skleidėjas Paulius, nors tiesiogiai nebuvo susitikęs su Jėzumi, taip pat vadinamas apaštalu.

Apaštalų vaizdavimo tradicija klostėsi remiantis Biblijos pasakojimais, apokrifiniais kūriniais, legendomis. Kaip ir daugybės kitų šventųjų, apaštalų gyvenimai aprašyti Jokūbo Voraginiečio Aukso legendoje – ankstyvosios krikščionybės ir viduramžių šventųjų gyvenimo aprašymų rinkinyje, kuris turėjo didelę įtaką viduramžių menui ir literatūrai.

Susiformavo du šventųjų, taip pat ir apaštalų, vaizdavimo būdai – pasakojamasis, nusakantis šventojo gyvenimo istoriją, ir alegorinis, per simbolius, nurodant būdingus atributus, nusakančius šventojo dorybes ir patirtus išbandymus. Šiandien šioms tradicijoms perteikti puikiai tinka komikso ir iliustracijos žanrai – juos pasirinkę kūrėjai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos ir Ukrainos piešė sekdami įprasta ikonografine tradicija arba atradę savą raiškos būdą. Miglei Anušauskaitei, Povilui Vincentui Jankūnui, Justinai Norkutei-Širin, Alonai Shostko, Dariai Filippovai, Francesco Rosso, Lindai Valerei, Oleksandrui Shatokhinui, Robertui Rūrānui ir Tomaszui Bereźnickiui įkvėpimo šaltiniu tapo lakoniški apaštalų gyvenimų aprašymai, jų aplankytų žemių kraštovaizdžiai, jų pašaukimo ir kankinystės istorijos – visa tai paskatino menininkus permąstyti savo santykį su religija ir istorija, savo ruožtu jų kūriniai kviečia mus naujai pažvelgti į mokinystės esmę – kaip ją suprato dvylika Kristaus apaštalų – ir jų gintas vertybes bei pasirinkimus.

Parodos kuratorės: Kamilė Jagėlienė, Laura Misiūnaitė

Dizainerė Vilija Biekšaitė
Muziejaus veiklą finansuoja: Vilniaus arkivyskupija, Lietuvos kultūros taryba
Informaciniai rėmėjai: bernardinai.lt, „Vilnius 700“

Renginys yra www.700vilnius.lt programos dalis.
Daugiau informacijos: el. p. muziejus@bpmuziejus.lt, tel. +37052697800

 

 

 

 

 

  

 

MUZIEJAUS VEIKLĄ FINANSUOJA

Vilniaus Akivyskupija
 
 

 

Informaciniai rėmėjai

           bernardinai.lt        
             

Rėmėjai

       Domus Maria