Renginių ciklo „Kijevo krikščionybės skaitiniai Vilniuje“ baigiamoji diskusija apie Bažnytinės unijos iššūkį ir jos aktualumą šiandien

2023 11 30

Minint 400-ąsias šventojo Juozapato Kuncevičiaus gimimo dangui metines, Bažnytinio paveldo muziejus inicijavo renginių ciklą „Kijevo krikščionybės skaitiniai Vilniuje“. Nuo 2022 metų rudens Lietuvos ir Ukrainos istorikai dalinosi savo tyrimais ir atradimais apie šventojo Juozapato epochą, rusėniškąjį Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės dėmenį, istorinius ir kultūrinius Ukrainos ir Lietuvos ryšius. Gruodžio 7 d. 18.00 val. šį renginių ciklą vainikuos diskusija Bažnytinės unijos iššūkis“.

Istorikai dr. Liudas Jovaiša, dr. Darius Baronas, dr. Alfredas Bumblauskas ir Remigijus Černius diskutuos apie Bažnytinės unijos idėjų puoselėjimą, jų sklaidą nepalankiomis sąlygomis bei svarbą dabarties kontekste. Diskusija vyks Bažnytinio paveldo muziejuje, renginys nemokamas. Tiesioginę diskusijos transliaciją bus galima stebėti muziejaus „Facebook“ paskyroje.

„Kijevo krikščionybės skaitiniai Vilniuje“ prasidėjo 2022 m. spalį dr. Genutės Kirkienės pranešimu; paskaitas pagal savo mokslinių interesų sritis taip pat skaitė dr. Darius Baronas, dr. Nazaras Zatorskyy, dr. Ivanas Almesas, dr. Ina Kažuro, dr. Rūta Janonienė, dr. Jolita Liškevičienė, dr. Tojana Račiūnaitė, dr. Mintautas Čiurinskas ir dr. Sigita Maslauskaitė-Mažylienė. Vykusioje diskusijoje apie graikų apeigų katalikų ikoną dalyvavo dr. Jurgita Kristina Pačkauskienė, Dalia Tarandaitė, Karolina Bukovskytė, pokalbį moderavo dr. Irena Vaišvilaitė. Muziejuje surengta dešimt paskaitų ir diskusija unitiškosios kultūros ir paveldo tema; ypatingas dėmesys šiuose renginiuose buvo skiriamas šv. Juozapato asmeniui ir kultui.

Visi šio ciklo renginiai transliuojami muziejaus „Facebook“ paskyroje, o paskaitų įrašus galima rasti muziejaus „Youtube“ platformoje. Tikimės, kad vertinga mokslinė medžiaga, sukaupta paskaitų cikle „Kijevo krikščionybės skaitiniai Vilniuje“ ir rengiant šv. Juozapatui Kuncevičiui skirtą parodą, paskatins tolesnius istorinius ir kultūrinius šios temos tyrimus.

Bažnytinio paveldo muziejus iki 2024 m. balandžio 27 d. kviečia apsilankyti parodoje „Tegul visi bus viena. Šv. Juozapato Kuncevičiaus kankinystei – 400“, kuri pasakoja apie istorinį šventojo gyvenimo kontekstą, primena unijos aplinkybes, Bazilijonų ordino įkūrimą ir veiklą. Parodą lydi ekskursijos, edukaciniai užsiėmimai ir lauko paroda ant Vilniaus katedros šoninio fasado.

Ankstesnių paskaitų įrašus galite rasti muziejaus Youtube paskyroje. 

Paskaitų įrašai: 

2022 m. spalio 25 d. dr. Genė Kirkienė „Kaip ir kodėl Ukrainos krikščionybę savinasi Maskovija?“ 
2022 m. lapkričio 9 d. dr. Darius Baronas „Kijevo Rusios krikščionybė“
2022 m. gruodžio 7 d. kun. dr. Nazar Zators’kyy (Fribūras, Šveicarija) „Florencijos sąjungos recepcija Kijevo metropolijoje 1439–1501: kontekstai ir interpretacijos“
2023 m. sausio 25 d. Dr. Ivan Almes (Ukrainos katalikiškas universitetas) „Vilnius – Kyjivas – Maniavos Skitas: Ankstyvųjų Naujųjų laikų Kyjivo metropolijos vienuolynų reformos“
2023 m. vasario 22 d. dr. Ina Kažuro „Bazilijonų vienuolija ir knygų spauda“
2023 m. kovo 1 d. dr. Rūta Janonienė „Lietuvos bazilijonų provincijos architektūros ir dailės paveldo likimai“
2023 m. gegužės 3 d. diskusija „Kaip atpažinti graikų apeigų katalikų ikoną?“ dalyvauja: dr. Jurgita Kristina Pačkauskienė, Dalia Tarandaitė, Karolina Bukovskytė; diskusiją moderuoja dr. Irena Vaišvilaitė
2023 m. gegužės 10 d. dr. Darius Baronas „Metropolitas Izidorius – rusėnų kardinolas“
2023 m. spalio 4 d. 18 val. dr. Jolitos Liškevičienės paskaita  „Šv. Juozapatui Kuncevičiui skirti leidiniai, išspausdinti Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje“
2023 m. spalio 18 d. 18 val. dr. Tojanos Račiūnaitės paskaita   „Šv. Juozapato Kuncevičiaus relikvijos“
2023 m. lapkričio  8 d. 18 val. dr. Mintauto Čiurinsko paskaita   „Pirmasis išspausdintas šv. Juozapato Kuncevičiaus gyvenimo aprašymas – J. Morochovskio ir J. B. Rutskio Pasakojimas (1624)“
2023 m. lapkričio 22 d. 18 val. dr. Sigitos Maslauskaitės-Mažylienės paskaita   „Šv. Juozapato Kuncevičiaus kultas ir atvaizdai Romoje“ (transliuojama nuotoliu)

Renginys yra Šv. Juozapato metų ir www.700vilnius.lt programų dalis.
Projektą remia LR kultūros ministerija.
Muziejaus veiklą finansuoja Vilniaus arkivyskupija ir Lietuvos kultūros taryba.

Daugiau informacijos www.bpmuziejus.lt; el. p. muziejus@bpmuziejus.lt, tel. +370 684 07 792.
MUZIEJAUS VEIKLĄ FINANSUOJA

Vilniaus Akivyskupija
 
 

 

Informaciniai rėmėjai

                   bernardinai.lt
         

Rėmėjai

       Domus Maria