Įvykusios parodos

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikų atminimo ženklai Vilniaus katedroje 2016 09 13

Prie pietinio Vilniaus katedros įėjimo atidaroma paroda, skirta pristatyti šioje bažnyčioje paliktus iškiliausių Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės giminių pėdsakus. Katedroje išlikę praeities paminklai atskleidžia ypatingą šio kultūros paveldo objekto reikšmę tikintiesiems. Bažnyčios statytojai negailėjo pastangų ir lėšų koplyčioms, altoriams įrengti, įspūdingiems liturginiams indams ir drabužiams sukurti. Kriptose po katedra buvo laidojami labiausiai valstybei ir vyskupijai nusipelnę asmenys, šiandien išliko kelios dešimtys jų atminimui skirtų antkapinių paminklų ir įrašų. Parodos stenduose bus galima rasti svarbiausią informaciją ir ikonografinę medžiagą, leidžiančią susipažinti su Lietuvos istorijai ir kultūrai svarbių asmenybių palikimu, jų funduotomis meno vertybėmis Vilniaus katedroje, požemiuose ir lobyne.
 
Organizatoriai: Bažnytinio paveldo muziejus
Rėmėjai: Vilniaus arkivyskupija, Kultūros paveldo departamentas prie LR Kultūros ministerijos


Rėmėjai

 

Informaciniai rėmėjai