Įvykusios parodos

Tarptautinė paroda „Dvylika. Iliustracijos ir komiksai“

Parodoje pristatomi pirmieji Jėzaus Kristaus mokiniai, vadinami apaštalais (gr. apostolos – pasiuntinys). Kūrėjai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos ir Ukrainos juos piešė sekdami įprasta ikonografine tradicija arba atradę savą raiškos būdą.
Barbora etc.

2022 12 17 – 2023 05 31

Vilniaus katedros varpinėje eksponuota paroda-žaidimas, skirta Barboros Radvilaitės 500 metų gimimo jubiliejui. Bene garsiausios Lietuvos istorijoje moters gyvenimą pristatė stilizuota komoda. Dvidešimt keturi stalčiai parodė perlus ir drabužių audinius, galėjusius puošti valdovę, leido pauostyti jai ruoštas vaistines, kvapiąsias medžiagas, patyrinėti, kaip jos epochos žmonės rūpinosi burnos higiena. Skaitydami laiškus, lankytojai galėjo pasvarstyti, koks galėjo būti karalienės būdas, kam ji atskleisdavo savo rūpesčius ir norus, kokį skanumyną ypač mėgo.
Paroda „THEATRUM BIBLICUM. Velykų preliudijos scenovaizdžiai“

2023 03 15 – 2023 08 26

Bažnytinio paveldo muziejaus paroda Theatrum biblicum (liet. k. Biblijos teatras) skirta scenografijos sričiai. Ji pristato unikalias, per pastarąjį dešimtmetį atrastas barokines Didžiosios savaitės dekoracijas ir Senojo bei Naujojo Testamento paveikslus iš Švėkšnos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčios, taip pat iš kitų Lietuvos šventovių bei muziejų rinkinių. Specifinės paskirties kūriniai parodo, kaip XVIII a. – XIX a. I p. per metaforas ir alegorijas būdavo įprasminama Didžiosios savaitės liturgija. Didžiąją savaitę dekoracijos pakeisdavo įprastą bažnyčios vaizdą, paversdavo interjerą įspūdinga, sukrečiančia erdve, pajungta pagrindinei idėjai.
Corpisanti. Katakombų relikvijos-skulptūros Valkininkų ir Buivydžių bažnyčiose

2022 11 23 – 2023 02 15

Paroda pristatė Romos katakombų šventųjų relikvijas-skulptūras arba corpisanti (it. k. „šventieji kūnai“). XVIII a. vid. – XIX a. vid. jos tūkstančiais paplito daugiau nei dvidešimtyje pasaulio šalių. Parodos dėmesio centre – šv. Bonifaco ir šv. Florijono relikvijos-skulptūros, laikomos vieninteliais išlikusiais corpisanti pavyzdžiais Lietuvoje. Paroda supažindino su ritualiniu šių relikvijų perkėlimu (translatio) į Valkininkų ir Buivydžių bažnyčias, skulptūrų simboline-religine plotme, istorine aplinka ir meniniais bruožais. Eksponuoti rašytiniai ir ikonografiniai šaltiniai, šventųjų kankinių palaikų rentgeno tyrimai, pateikti ir kiti geografiškai artimi atvejai, bylojantys apie sunaikintas, dingusias arba už šalies ribų atsidūrusias šio tipo relikvijas, patvirtinančias mūsų kraštus pasiekusį fenomeną.
Lietuvių katalikų mokslo akademijai – 100

2022 09 19 – 2022 12 01

Lietuvos katalikų mokslo akademija, seniausia Lietuvoje akademinė institucija, mini šimtmečio jubiliejų. Bažnytinio paveldo muziejus su akademija ta proga parengė jos istoriją ir veiklą pristatančią kilnojamą parodą, eksponuotą Šiauliuose, Kaune, Vilniuje ir Klaipėdoje.

MUZIEJAUS VEIKLĄ FINANSUOJA

Vilniaus Akivyskupija
 
 

 

Informaciniai rėmėjai

           bernardinai.lt        
             

Rėmėjai

       Domus Maria