Įvykusios parodos

Sakralusis Vilnius: piligrimų kelias nuo Aušros vartų iki Kalvarijų

2021 04 20 – 2021 07 04

Bažnytinio paveldo muziejuje ir Vilniaus paveikslų galerijoje eksponuojama paroda yra viena iš Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus rengiamo parodų ciklo, skirto Vilniui, dalių ir atskleidžia nepažintą sakralųjį miesto pasaulį. Nors sakralumo ženklai Lietuvos sostinėje gali atspindėti įvairių religinių konfesijų įnašą, parodoje pristatomi katalikiškojo paveldo objektai. Bažnyčiomis ir vienuolynais garsaus Vilniaus sakralinė katalikų architektūra neabejotinai yra viena svarbiausių meninio šio miesto vaizdo dominančių.
Pamokslininkai, stebukladariai ir architektas. Vilniaus arkivyskupijos...

2020 10 22 – 2021 04 01

Parodoje eksponuojamas 21 paveikslas iš įvairių Vilniaus arkivyskupijos bažnyčių. Tai garsiųjų pamokslininkų (šv. Tomo Akviniečio, šv. Antano Paduviečio, šv. Pranciškaus Asyžiečio) ir stebukladarių (šv. Roko, šv. Juozapato Kuncevičiaus, šv. Severino) atvaizdai. O kas gi tas architektas? Tai šv. apaštalas Tomas su kampainiu rankoje. Bažnyčių šventųjų paveikslai, pirmą kartą palikę altorius ir liturgines erdves, išeksponuoti muziejaus salėje, leidžiasi iš arti apžiūrimi, tyrinėjami, lyginami, klausiami. Po parodos jie grįš į bažnyčias vykdyti savo pareigų: pasakoti, kviesti, guosti.
Dar šiek tiek aukos. Onos Grigaitės paroda

2020 05 21 – 2020 11 28

Parodoje pristatomi Onos Grigaitės konceptualiosios keramikos kūriniai, drąsiai peržiangiantys šakų ir žanrų ribas. Žmogų supantys daiktai jos kūriniuose virsta daugiareikšmiais ženklais, remiantis žaidimo principu, derinamos priešybės: amatas ir menas, gaminys ir kūrinys. Autorė parodoje kviečia permąstyti krikščioniškuosius idealus ir šiuolaikinio pasaulio trapumą.
Šiuolaikinio meno keliai į bažnyčias: 1990–2019

2019 12 07 – 2020 09 12

Parodoje pristatomos šiuolaikinio meno kūrinių kelius į Lietuvos bažnyčias ir koplyčias atvėrusios parapijų, vienuolijų bendruomenių, kunigų ir pasauliečių mecenatų iniciatyvos. Šalia kūrinių, eskizų ir maketų pateikiamos trumpos biografijos ir prisiminimų nuotrupos leidžia apčiuopti menininkų tikslus ir patirtis. Parodos eksponatai parodo šiuolaikinio meno kelių į bažnyčias įvairovę, sudėtingas menininkų ir užsakovų bendradarbiavimo istorijas, išsiskiria meniškumu, atlikimo kokybe, savita tradicinių krikščionybės temų ir idėjų raiška.
Muziejaus dirbtuvėse restauruotų objektų paroda

2019 12 07 – 2020 09 12

Didžiausia ir Lietuvos mastu vertingiausia liturginės tekstilės dalis saugoma Vilniaus arkivyskupijos Bažnytinio paveldo muziejaus saugyklose. 2013 m. pradėjo veikti Bažnytinio paveldo muziejaus tekstilės restauravimo dirbtuvės. 10-mečio proga veikė Bažnytinio paveldo muziejaus dirbtuvėse restauruotų objektų paroda, liudijanti restauratorių darbo svarbą: iš sudilusių skutų atkurta XIX a. procesijų vėliava, iš nebūties prikelti XVIII a. relikvijoriai ir į vieną visumą sugrąžintos, sovietmečiu padalintos kontušo juostos dalys, kiti objektai.

Rėmėjai

Vilniaus Akivyskupija   
   
     
   

 

Informaciniai rėmėjai

       LRT   delfi.lt    bernardinai.lt