Įvykusios parodos

Paroda „XX amžiaus šventasis Jonas Paulius II“

2020 05 18 – 2020 07 11

Minint šimtąsias šv. Jono Pauliaus II gimimo metines, Vilniaus arkivyskupija ir Bažnytinio paveldo muziejus kviečia prisiminti 1993 m. rugsėjo 4-8 d. vykusį Jono Pauliaus II vizitą Lietuvoje, Vilniaus katedros varpinėje apžiūrint Jono Pauliaus II dovanas bažnyčioms ir kartu visai šaliai.
Pakrikštyti ir siunčiami. Lietuvių misijos Amazonijoje. Antano Saulaičio SJ...

2019 10 10 – 2019 11 16

Bažnytinio paveldo muziejus kviečia apžiūrėti dvi parodas, skirtas lietuvių misionierių veiklai Amazonijoje. Paroda „Pakrikštyti ir siunčiami. Lietuvių misijos Amazonijoje“ skirta susipažinti su dviejų misionierių – kun. dr. Aleksandro Ferdinando Bendoraičio (1919–1998) ir kun. Kazimiero Jurgio Bėkštos SDB (1924–2015) – veikla Brazilijoje ir Bolivijoje. Bažnytinio paveldo muziejuje įrengtame „misionieriaus kabinete“ eksponuojami misionieriaus, etnografo, etnologo, antropologo, aistringo indėnų kalbų ir kultūros tyrinėtojo, kunigo K. Bėkštos asmeniniai daiktai, parengti leidiniai, pirmieji indėnų kalbos elementoriai, vietinių dovanoti papuošalai ir kiti artefaktai iš misionieriaus, kun. Antano Saulaičio SJ kolekcijos „Misijų stotelė“.
Dvasiniai Fribūro vaikai: Fribūro universiteto lietuviai ir jų reikšmė Lietuvai

2019 09 27 – 2019 11 30

Fribūro universitete ir Vilniaus arkivyskupijos Bažnytinio paveldo muziejuje surengta paroda skirta pirmą kartą išsamiai pristatyti katalikiškame Fribūro universitete (Šveicarija) XIX a. pab. – XX a. I p. studijavusių lietuvių intelektualinę veiklą, jų indėlį kuriantis moderniai Lietuvos valstybei, pasitelkiant universitete 1899–1934 m. veikusią lietuvių studentų draugiją „Rūta–Lituania“ ir su ja sietinus artefaktus: studentų vėliavą, fotografijas, narių mokslinius darbus ir kitus leidinius.
Ispanijoje užgimęs, Antakalnyje pamiltas. Jėzaus Nazariečio atvaizdai Lietuvoje

2019 05 23 – 2019 09 14

Parodoje pristatomi Kristaus atvaizdai, kuriems yra prigijęs Jėzaus Nazariečio pavadinimas. Jėzaus Nazariečio skulptūrų ir jų atvaizdų pirmavaizdis – stebuklinga rengiamoji Kristaus statula iš Madrido basųjų trinitorių bažnyčios. Abiejų Tautų Respublikos basieji trinitoriai, į Lenkijos Karalystę atvykę 1685 m., o į Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę – 1693 m., sudarė labiausiai į Šiaurę ir Rytus nuo vienuolijos centro – Ispanijos – nutolusią Šv. Joakimo provinciją. Trinitoriai savo šventoves puošė Madrido Jėzaus Nazariečio figūros kopijomis, o plačiausiai išgarsėjusi ir Jėzaus kultą bei atvaizdą Lietuvoje paveikusi kopija – Antakalnio Jėzus. Parodoje eksponuojami Jėzaus Nazariečio atvaizdai iš 18 Lietuvos bažnyčių, 15 šalies muziejų ir bibliotekų, 10 privačių kolekcijų.
Atradimai. Markučių Šv. Barboros koplyčios fasado ikonos

2019 03 28 – 2019 09 07

Parodoje visuomenei pirmą kartą pristatomi neseniai Literatūrinio A. Puškino muziejaus darbuotojų atrasti septyni unikalūs ant cinko skardos tapyti atvaizdai. 1903–1906 m. Varvaros ir Grigorijaus Puškinų rūpesčiu Markučių dvaro teritorijoje buvo pastatyta Šv. Barboros koplyčia. Jos išorę puošė devynios ant cinko skardos tapytos ikonos, vaizduojančios šventuosius – Melnikovų-Puškinų šeimos globėjus. Ikonos fasado nišose buvo iki XX a. 6-ojo dešimtmečio. Tolesnis jų likimas nebuvo žinomas iki 2017 metų. Netikėtai septyni iš devynių atvaizdų buvo atrasti Literatūrinio A. Puškino muziejaus patalpose. Koplyčios fasado ikonas reikėjo restauruoti: jos nukentėjo ne tik nuo laiko ir oro sąlygų, bet ir nuo kulkų.

Rėmėjai

Vilniaus Akivyskupija   
   
     
   

 

Informaciniai rėmėjai

       LRT   delfi.lt    bernardinai.lt